Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn/ Reception - NIA LEWIS

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn.!
Mrs Lewis, Mrs Morrison, Miss Saar a Mrs Cross yw’r Athrawon a Miss Down, Mrs M Jones, Miss Carter, Miss S Jones a Miss Richards sydd yn cynorthwyo. Rydym ni gyd yn edrych ymlaen am dymor prysur, cyffrous a hapus yn y Dosbarth Derbyn. Fe fyddwn yn dysgu sut i adnabod a ffurfio llythrennau a rhifau ac fe fyddwn yn dechrau siarad Cymraeg. Fe fyddwn hefyd yn dysgu sut i wneud ffrindiau newydd, rhannu adnoddau a chwarae yn ofalus gydag eraill yn y dosbarth ac ar yr iard.
Ein thema’r tymor yma yw Yr Hydref a Dathliadau disglair ac fe fyddwn yn mwynhau gweithio yn yr awyr agored yn ogystal ag yn y dosbarth. Fe fyddwn yn dysgu am wahanol ddiwylliannau a dathlu gwyliau pwysig yn nhymor yr Hydref. Bydd llwch llachar ymhobman!
Gofynnwn yn garedig i chi anfon dillad ymarfer corff i’r ysgol gydag enwau’r plant arnynt yn ogystal â £1 ar gyfer llaeth a ffrwyth pob wythnos. Cofiwch roi’r arian mewn amlen gydag enw eich plentyn ar y blaen. 
Edrychwn ymlaen am dymor arbennig!.
 
Welcome to the Reception class!
Mrs Lewis, Mrs Morrison, Miss Saar and Mrs Cross are the Teachers and Miss Down, Mrs M Jones, Miss Carter, Miss S Jones and Miss Richards are our hardworking learning support assistants. We are all looking forward to a very busy, exciting and happy first term in the Reception class.
We will be learning the sounds of letters and recognising numbers as well as practicing to form letters and numbers every day. We will also be starting to use simple Welsh phrases daily. Our theme this term is The Autumn and Sparkling Celebrations and we will be making the most of the outdoor area and learning in all sorts of weather. We will also be learning about different celebrations and cultures so expect lots and lots of glitter!. During our first term in the Reception class we hope to learn how to take care of each other, play nicely and make new friends.
We kindly ask you to send a P.E kit into school with your child’s name on every item of clothing and footwear and also a contribution of £1 for fruit and milk every week. Please make sure you enclose the money in an envelope with your child’s name on it.
We look forward to a fabulous first term.
Thank you
Picture 1 Fferm
Picture 2 Fferm
Picture 3 Fferm
Picture 4 Fferm
Picture 5 Fferm
Picture 6 Fferm
Picture 7 Fferm
Picture 8 Fferm
Picture 9 Fferm
Picture 10 Fferm
Picture 11 Fferm
Picture 12 Fferm
Picture 13 Fferm
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Picture 74
Picture 75
Picture 76
Picture 77
Picture 78
Picture 79
Picture 80
Picture 81
Picture 82
Picture 83
Picture 84
Picture 85
Picture 86
Picture 87
Picture 88
Picture 89
Picture 90
Picture 91
Picture 92
Picture 93
Picture 94
Picture 95
Picture 96
Picture 97
Picture 98
Picture 99
Picture 100
Top