Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/ Year 5 - ALED WILLIAMS

Croeso i Ddosbarth Mr Williams /
Welcome to Mr Williams Class! 


 Tymor yr Haf neu Tymor 3
 

Gobeithio i chi oll fwynhau Gwyliau'r Pasg ac wedi cael cyfle i ymlacio!?
Ein thema am y  tymor hwn yw 
' Sblash'  sydd yn canolbwyntio ar ddylanwad dwr ar ein bywydau a'r byd.
Rydym wedi derbyn llawer iawn o syniadau gan y plant o ran testynau i ymchwilio a dysgu mwy yn ystod y tymor.
?Mae copi o ein Map Tymhorol wedi ei ychwanegu ar waelod y dudalen.

Yn ogystal  byddwn yn dilyn y  drefn ac arfer wrth i ni fynd ati gyda Rhifau Rhagorol ac hefyd canolbwyntio ar ddatrys problemau mathametegol drwy Dewch i Ddatrys heb anghofio  Geirio Gwych yn ein gwaith Iaith.
Byddwn yn parhau i ffrydio neu gosod y plant i grwpiau penodol wrth ganolbwyntio ar ein sgiliau rhifedd a darllen yn ddyddiol.

Rydym yn ffodus iawn i dderbyn cefnogaeth parhaol
Mrs J Buckland a Mrs E Parry y flwyddyn hon.

Yn dilyn ymweliad  i Canolfan Ofod Cenedlaethol yn gynharach yn y flwyddyn rydym yn awyddus i drefnu ymweliad arbennig arall eto yn ystod y tymor.
Mwy o fanylion yn nes at yr amser!!


Pethau i chi gofio:

  • Addysg Gorfforol pob dydd Mawrth  a dydd Mercher ac fe fydd angen gwisg arnoch .
  • Du a gwyn yw’r wisg fel arfer.(Bydd angen llythyr os nad oes modd cymeryd rhan yn y gwersi.)
  • Cofiwch ddychwelyd eich pecynnau darllen a llyfrau gwaith cartref yn wythnosol .
  • Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer  tablau a sicrhau fod y  Gwaith Cartref nol mewn yn y dosbarth ar amser.

Edrychwn ymlaen at dymor prysur ,diddorol  llawn sbri a phrysurdeb!
Unrhyw gwestiwn cysylltwch a Mr Williams neu'r Swyddfa!!

 

Summer  Term or Term 3
 
I hope you all had and enjoyable and relaxing Easter break?!
 
Our theme of learning this term is ‘Splash.' which concentrates on water has an influence on our daily lives and the World.We have received a lot of suggestions/ideas for our learning via the Mind Map with the children.
?A copy of our Termly Map is attached below giving extra details.
Our  daily routine continues with Big Maths as part of our numeracy including additional activities to support problem solving and not forgetting Big Writing which plays a big part in our writing activities.
New reading and spelling groups will be established along with Numeracy groups this term.

We are extremely fortunate to have the support of Mrs J Buckland and Mrs E Parry during our daily activities again this term

 Following on from our trip to the National Space Centre we
hope to arrange an exciting new visit this term.
Further information to follow nearer the time. 
?
 

Things to Remember

  • Physical Education lessons every Tuesday and Wednesday so please remember the kit.
  • (A letter is required explaining if your child is unable to participate.)
  • Remember to return the weekly home reading packs and homework books.
  • Remember to assist your child with weekly reading, tables and any homework.

We look forward to a fun and interesting filled term.
Any queries please contact Mr Williams or the office.

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video
Top