Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/ Year 5 - ALED WILLIAMS

Croeso i Ddosbarth Mr Williams /
Welcome to Mr Williams Class! 


 Tymor yr Haf neu Tymor 3
 

Gobeithio i chi oll fwynhau Gwyliau'r Pasg ac wedi cael cyfle i ymlacio!?
Ein thema am y  tymor hwn yw 
' Sblash'  sydd yn canolbwyntio ar ddylanwad dwr ar ein bywydau a'r byd.
Rydym wedi derbyn llawer iawn o syniadau gan y plant o ran testynau i ymchwilio a dysgu mwy yn ystod y tymor.
?Mae copi o ein Map Tymhorol wedi ei ychwanegu ar waelod y dudalen.

Yn ogystal  byddwn yn dilyn y  drefn ac arfer wrth i ni fynd ati gyda Rhifau Rhagorol ac hefyd canolbwyntio ar ddatrys problemau mathametegol drwy Dewch i Ddatrys heb anghofio  Geirio Gwych yn ein gwaith Iaith.
Byddwn yn parhau i ffrydio neu gosod y plant i grwpiau penodol wrth ganolbwyntio ar ein sgiliau rhifedd a darllen yn ddyddiol.

Rydym yn ffodus iawn i dderbyn cefnogaeth parhaol
Mrs J Buckland a Mrs E Parry y flwyddyn hon.

Yn dilyn ymweliad  i Canolfan Ofod Cenedlaethol yn gynharach yn y flwyddyn rydym yn awyddus i drefnu ymweliad arbennig arall eto yn ystod y tymor.
Mwy o fanylion yn nes at yr amser!!


Pethau i chi gofio:

  • Addysg Gorfforol pob dydd Mawrth  a dydd Mercher ac fe fydd angen gwisg arnoch .
  • Du a gwyn yw’r wisg fel arfer.(Bydd angen llythyr os nad oes modd cymeryd rhan yn y gwersi.)
  • Cofiwch ddychwelyd eich pecynnau darllen a llyfrau gwaith cartref yn wythnosol .
  • Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer  tablau a sicrhau fod y  Gwaith Cartref nol mewn yn y dosbarth ar amser.

Edrychwn ymlaen at dymor prysur ,diddorol  llawn sbri a phrysurdeb!
Unrhyw gwestiwn cysylltwch a Mr Williams neu'r Swyddfa!!

 

Summer  Term or Term 3
 
I hope you all had and enjoyable and relaxing Easter break?!
 
Our theme of learning this term is ‘Splash.' which concentrates on water has an influence on our daily lives and the World.We have received a lot of suggestions/ideas for our learning via the Mind Map with the children.
?A copy of our Termly Map is attached below giving extra details.
Our  daily routine continues with Big Maths as part of our numeracy including additional activities to support problem solving and not forgetting Big Writing which plays a big part in our writing activities.
New reading and spelling groups will be established along with Numeracy groups this term.

We are extremely fortunate to have the support of Mrs J Buckland and Mrs E Parry during our daily activities again this term

 Following on from our trip to the National Space Centre we
hope to arrange an exciting new visit this term.
Further information to follow nearer the time. 
?
 

Things to Remember

  • Physical Education lessons every Tuesday and Wednesday so please remember the kit.
  • (A letter is required explaining if your child is unable to participate.)
  • Remember to return the weekly home reading packs and homework books.
  • Remember to assist your child with weekly reading, tables and any homework.

We look forward to a fun and interesting filled term.
Any queries please contact Mr Williams or the office.

Picture 1 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 2 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 3 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 4 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 5 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 6 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 7 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 8 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 9 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 10 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 11 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 12 Gardd Wyllt - Wild Garden
Picture 13 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 14 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 15 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 16 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 17 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 18 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 19 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 20 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 21 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 22 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 23 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 24 World Book Day/Diwrnod y Llyfr
Picture 25 Llangrannog 2016
Picture 26 Llangrannog 2016
Picture 27 Llangrannog 2016
Picture 28 Llangrannog 2016
Picture 29 Llangrannog 2016
Picture 30 Llangrannog 2016
Picture 31 Llangrannog 2016
Picture 32 Llangrannog 2016
Picture 33 Llangrannog 2016
Picture 34 Llangrannog 2016
Picture 35 Llangrannog 2016
Picture 36 Llangrannog 2016
Picture 37 Llangrannog 2016
Picture 38 Llangrannog 2016
Picture 39 Llangrannog 2016
Picture 40 Llangrannog 2016
Picture 41 Llangrannog 2016
Picture 42 Llangrannog 2016
Picture 43 Llangrannog 2016
Picture 44 Llangrannog 2016
Picture 45 Llangrannog 2016
Picture 46 Llangrannog 2016
Picture 47 Llangrannog 2016
Picture 48 Llangrannog 2016
Picture 49 Llangrannog 2016
Picture 50 Llangrannog 2016
Picture 51 Llangrannog 2016
Picture 52 Llangrannog 2016
Picture 53 Llangrannog 2016
Picture 54 Llangrannog 2016
Picture 55 Llangrannog 2016
Picture 56 Llangrannog 2016
Picture 57 Llangrannog 2016
Picture 58 Llangrannog 2016
Picture 59 Llangrannog 2016
Picture 60 Llangrannog 2016
Picture 61 Llangrannog 2016
Picture 62 Llangrannog 2016
Picture 63 Llangrannog 2016
Picture 64 Llangrannog 2016
Picture 65 Llangrannog 2016
Picture 66 Llangrannog 2016
Picture 67 Llangrannog 2016
Picture 68 Llangrannog 2016
Picture 69 Llangrannog 2016
Picture 70 Llangrannog 2016
Picture 71 Llangrannog 2016
Picture 72 Llangrannog 2016
Picture 73 Llangrannog 2016
Picture 74 Llangrannog 2016
Picture 75 Llangrannog 2016
Picture 76 Llangrannog 2016
Picture 77 Llangrannog 2016
Picture 78 Llangrannog 2016
Picture 79 Llangrannog 2016
Picture 80 Llangrannog 2016
Picture 81 Llangrannog 2016
Picture 82 Llangrannog 2016
Picture 83 Llangrannog 2016
Picture 84 Llangrannog 2016
Picture 85 Llangrannog 2016
Picture 86 Llangrannog 2016
Picture 87 Llangrannog 2016
Picture 88 Llangrannog 2016
Picture 89 Llangrannog 2016
Picture 90 Llangrannog 2016
Picture 91 Llangrannog 2016
Picture 92 Llangrannog 2016
Picture 93 Llangrannog 2016
Picture 94 Llangrannog 2016
Picture 95 Llangrannog 2016
Picture 96 Llangrannog 2016
Picture 97 Llangrannog 2016
Picture 98 Llangrannog 2016
Picture 99 Llangrannog 2016
Picture 100 Pwll Mawr/Big Pit
Picture 101 Pwll Mawr/Big Pit
Picture 102 Pwll Mawr/Big Pit
Picture 103 Pwll Mawr/Big Pit
Picture 104 Pwll Mawr/Big Pit
Picture 105 Pwll Mawr/Big Pit
Picture 106 Pwll Mawr/Big Pit
Picture 107 Pwll Mawr/Big Pit
Picture 108 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 109 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 110 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 111 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 112 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 113 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 114 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 115 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 116 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 117 Gardd Wyllt a blasu/Gardening and tasting the veg
Picture 118 Dathluiadau Roald Dahl Celebrations
Picture 119 Dathluiadau Roald Dahl Celebrations
Picture 120 Dathluiadau Roald Dahl Celebrations
Picture 121 Dathluiadau Roald Dahl Celebrations
Picture 122

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video

Llangrannog 2016

Still image for this video
Top