Menu

Ysgol Sant Curig

Year 4 / Blwyddyn 4 - Mr A. Williams

Croeso i Flwyddyn 4!/Welcome to Year 4!
Croeso mawr i dudalen Dosbarth Bl 4 Mr Williams.
Dyma ble gewch chi ddarganfod gwybodaeth am rai o'n profiadau yn ystod y flwyddyn.

Byddwn yn cyflwyno gwaith cartref yn wythnosol, lluniau neu fideo o'n gwahanol brofiadau ac unrhyw wybodaeth perthnasol arall.
 
Welcome to Mr Willams Year 4 Web Page.
Here you will see and hear more about certain activities during the year.

We will inform you of our weekly homework, pictures and videos of our various experiences
and any other relevant information.
Picture 1 Pwll Mawr : Big Pit
Picture 2 Gardd Wyllt
Picture 3 Gardd Wyllt
Picture 4 Gardd Wyllt
Picture 5 Gardd Wyllt
Picture 6 Gardd Wyllt
Picture 7 Gardd Wyllt
Picture 8 Gardd Wyllt
Picture 9 Rygbi- Cymru v Awstralia
Picture 10 Rygbi- Cymru v Awstralia
Picture 11 Rygbi- Cymru v Awstralia
Picture 12 Rygbi- Cymru v Awstralia
Picture 13 Diwrnod y Llyfrau
Picture 14 Diwrnod y Llyfrau
Picture 15 Diwrnod y Llyfrau
Picture 16
Top