Menu

Ysgol Sant Curig

Year 4 / Blwyddyn 4 - Mr A. Williams

Croeso i Flwyddyn 4!/Welcome to Year 4!
Croeso mawr i dudalen Dosbarth Bl 4 Mr Williams.
Dyma ble gewch chi ddarganfod gwybodaeth am rai o'n profiadau yn ystod y flwyddyn.

Byddwn yn cyflwyno gwaith cartref yn wythnosol, lluniau neu fideo o'n gwahanol brofiadau ac unrhyw wybodaeth perthnasol arall.
 
Welcome to Mr Willams Year 4 Web Page.
Here you will see and hear more about certain activities during the year.

We will inform you of our weekly homework, pictures and videos of our various experiences
and any other relevant information.
Top