Menu

Ysgol Sant Curig

Ymweliad gan PC Warner / Visit from PC Warner

Daeth PC Warner atom yn ddiweddar i atgoffa plant Bl 4 am beryglon siarad gyda bobl ddiarth.
PC Warner came to visit to remind Year 4 of the dangers of talking and communictaing with strangers . Diolch/ Thanks PC Warner
Top