Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/ Year 5 - Mrs H Francis

Croeso i ddosbarth blwyddyn 5 Mrs Francis!

 

Mae llawer o bethau cyffrous o'n blaenau eleni. Byddwn yn astudio'r thema 'O'r tywyllwch i'r goleuni' fydd yn cynnwys elfennau o'n holl sgiliau yn y pynciau amrywiol gan gynnwys ein gwaith Geirio Gwych a Big Writing. Byddwn yn parhau gyda'n gwaith Rhifau Rhagorol. 

Y disgyblion fydd yn gyfrifol am gynllunio rhai o'u gweithgareddau ond rydym eisioes wedi trafod rhai syniadau yn ein thema; er enghraifft Y Pyllau Glo, creu helmed glowr ac astudio'r haul a ffynonellau eraill o oleuni. 
Yn ogystal a hyn, fe fydd Blwyddyn 5 yn cael y cyfle i ymweld a Llangrannog am y tro cyntaf - hwre!


 Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer eich tablau a gwneud eich Gwaith Cartref ar amser.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a phrysurdeb!

Welcome to Mrs Francis' Year 5 class. We have an exciting year ahead of us.  Our theme will be 'From darkness to light' and will include aspects of the skills in all our subjects together with our Geirio Gwych and Big Writing work.  We will continue to improve our Numeracy through our Rhifau Rhagorol programme. 

The pupils will be responsible for planning some of the activities, although we have already discussed some ideas for the theme such as discovering about coal mining, creating a miner's helmet and learning about the sun and other light sources. 

In addition to this, Year 5 will be visiting Llangrannog for the first time this year - hoorah!

Remember to work with your child by reading on a weekly basis, practicing tables and doing your homework on time.

We look forward to a busy and exciting year.

Picture 1 Dydd Gwyl Dewi hapus!
Picture 2 Buddug!
Picture 3 Dargludydd neu Ynysydd?
Picture 4 Dargludydd neu Ynysydd?
Picture 5 Dargludydd neu Ynysydd?
Picture 6 Amser cylch.
Picture 7 Cyfansoddi cerddoriaeth ar thema'r gofod.
Picture 8 Gwrando ar gerddoriaeth Holst a dychmygu'r darlun
Picture 9 Creu dawns ar thema'r gofod...
Picture 10 Creu dawns ar thema'r gofod...
Picture 11 Georgia yn pysgota!
Picture 12 Gwasanaeth Santes Dwynwen
Picture 13 Gwasanaeth Santes Dwynwen
Picture 14 Gwasanaeth Santes Dwynwen
Picture 15 Gwasanaeth Santes Dwynwen
Picture 16 Mwynhau cyflwyniad am Gysawd yr Haul gan Flwyddyn1
Picture 17 Mwynhau cyflwyniad am Gysawd yr Haul gan Flwyddyn1
Picture 18 Mwynhau cyflwyniad am Gysawd yr Haul gan Flwyddyn1
Picture 19 Mwynhau cyflwyniad am Gysawd yr Haul gan Flwyddyn1
Picture 20 Ein syniadau ar gyfer ein thema newydd..5,4,3,2,1!
Picture 21 Creu lamp glowr
Picture 22 Efelychu gwaith Van Gogh
Picture 23 Creu Christingles
Picture 24 Creu Christingles
Picture 25 Creu Christingles
Picture 26 Ffair Nadolig
Picture 27 Ffair Nadolig
Picture 28 Ffair Nadolig
Picture 29 Ffair Nadolig
Picture 30 Trydanwyr y dyfodol?
Picture 31 Dysgu am brosesiwn Santes Lucia
Picture 32 Cofio yn Senghenydd
Picture 33 Taith i Bwll Mawr / Big Pit
Picture 34 Taith i Bwll Mawr / Big Pit
Picture 35 Recordio Sioe Radio
Picture 36 Arbrofi gyda chysgodion
Picture 37 Cael amser braf yn Llangrannog!
Picture 38 Cael amser braf yn Llangrannog!
Picture 39 Cael amser braf yn Llangrannog!
Picture 40 Cael amser braf yn Llangrannog!
Picture 41 Cael amser braf yn Llangrannog!
Picture 42 Cael amser braf yn Llangrannog!
Picture 43 Cael amser braf yn Llangrannog!
Picture 44 Cael amser braf yn Llangrannog!
Picture 45 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 46 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 47 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 48 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 49 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 50 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 51 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 52 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 53 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 54 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 55 Gwasanaeth Dosbarth
Picture 56 Efelychu gwaith Valerie Ganz ar y glowyr
Picture 57 Efelychu gwaith Valerie Ganz ar y glowyr
Picture 58 Efelychu gwaith Valerie Ganz ar y glowyr
Picture 59 Efelychu gwaith Valerie Ganz ar y glowyr
Picture 60 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 61 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 62 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 63 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 64 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 65 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 66 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 67 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 68 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 69 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Picture 70 Sesiwn garddio cynta'r flwyddyn!
Top