Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - Miss C Turley

Croeso mawr i dudalen flwyddyn un Miss Turley! 


Rydym yn ffodus iawn i gael Mrs Sian Jenkins a Miss Sam Owens yn ein helpu yn y dosbarth gyda’n gweithgareddau.

Ein thema'r tymor yma yw ‘Y Goedwig’. Byddwn yn astudio pob math o straeon a cherddi yn ymwneud â chreaduriaid sy’n byw yn y goedwig, am goed a dail, gan greu gwaith celf a cherddoriaeth i gyd-fynd gyda beth rydym yn dysgu.

Mi fydd ein gwaith Iaith ar Daith a Rhifau Rhagorol yn parhau ac edrychwn ymlaen at ddatblygu ein sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Ar fore dydd Iau a phrynhawn dydd Gwener mae gennym sesiynau ymarfer corff. Plîs gwnewch yn siwr bod gwisg ymarfer corff eich plentyn yn yr ysgol.

Bydd gwaith cartref bob yn ail ddydd Mercher i gael ei ddychwelyd wythnos a hanner ar ôl, ar y dydd Llun. Bydd llyfr darllen yn mynd adref gyda’ch plentyn pob dydd Gwener i gael ei ddychwelyd i’r ysgol y dydd Llun olynol os gwelwch yn dda.

Cofiwch ddarllen gyda’ch plentyn mor aml â phosibl adref, yn ymarfer sgiliau blendio llythrennau, ymarfer sillafu geiriau allweddol, ffurfio llythrennau a rhifau a mathemateg pen (gweler pecyn blwyddyn un).

Diolch yn fawr am eich cymorth a chydweithrediad. Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur ym mlwyddyn un!


A big welcome to Miss Turley’s year one page!! 
We are very fortunate to have Mrs Sian Jenkins and Miss Sam Owens helping us with our class activities.

Our theme this term is ‘The Forest’. We will be studying all sorts of stories and poems, creatures that live in the forest, leaves and trees and creating music and art work to reflect what we have learnt.

Our work on Iaith ar Daith and Rhifau Rhagorol will be continuing and we look forward to developing our literacy and numeracy skills.  

P.E sessions will take place on a Thursday morning and Friday afternoon. Please make sure your child’s P.E kit is in school.

Homework will be distributed every other Wednesday to be returned to school a week and a half later on the Monday. Reading books will be distributed every Friday to be returned on the Monday please.

It would be very beneficial for your child if you could read at home with them as often as possible, practice blending letters, practice spelling key words, forming letters and numbers and mental maths (see the year one pack).

Thank you very much for your support and cooperation.
We look forward to a happy and busy year!

Picture 1 Dydd Gwyl Dewi
Picture 2 Dydd Gwyl Dewi
Picture 3 Dydd Gwyl Dewi
Picture 4 Dydd Gwyl Dewi
Picture 5 Dydd Gwyl Dewi
Picture 6 Dydd Gwyl Dewi
Picture 7 Dydd Gwyl Dewi
Picture 8 Dydd Gwyl Dewi
Picture 9 Arbrawf ia
Picture 10 Arbrawf ia
Picture 11 Arbrawf ia
Picture 12 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 13 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 14 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 15 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 16 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 17 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 18 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 19 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 20 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 21 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 22 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 23 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 24 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 25 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 26 Hwyl yn y Gaeaf
Picture 27 Codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen
Picture 28 Gweithgareddau Pydsi
Picture 29 Codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen
Picture 30 Gweithgareddau Pydsi
Picture 31 Codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen
Picture 32 Gweithgareddau Pydsi
Picture 33 Gwasanaeth Stori'r Gryffalo
Picture 34 Gwasanaeth Stori'r Gryffalo
Picture 35 Gwasanaeth Stori'r Gryffalo
Picture 36 Rhifedd tu fas
Picture 37 Rhifedd tu fas
Picture 38 Rhifedd tu fas
Picture 39 Rhifedd tu fas
Picture 40 Creu cartref i'r corach
Picture 41 Creu cartref i'r corach
Picture 42 Creu cartref i'r corach
Picture 43 Creu cartref i'r corach
Picture 44 Edrych ar adnoddau hanesyddol
Picture 45 Edrych ar adnoddau hanesyddol
Picture 46 Edrych ar adnoddau hanesyddol
Picture 47 Edrych ar adnoddau hanesyddol
Picture 48 Edrych ar adnoddau hanesyddol
Picture 49 Edrych ar adnoddau hanesyddol
Picture 50 Gweithdy pel-droed yr Urdd
Picture 51 Gweithdy pel-droed yr Urdd
Picture 52 Gweithdy pel-droed yr Urdd
Picture 53 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 54 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 55 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 56 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 57 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 58 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 59 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 60 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 61 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 62 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 63 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 64 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 65 Gweithgareddau Tymor yr Hydref
Picture 66 Gweithgareddau Tymor yr Hydref

Gwasanaeth Stori'r Gryffalo

Still image for this video

Creu cartref i'r corach

Still image for this video

Gweithdy pel-droed yr Urdd

Still image for this video
Top