Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 4/ Year 4 - Mr Aled Williams

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 4 Mr Williams

 

Byddwch yn falch o glywed fod yr ystafell ddosbarth wedi cael ei ail addurno ar ôl y difrod llynedd ac rydym i gyd yn awyddus i ddechrau ar ein taith newydd gyffroes  ym mlwyddyn 4.
Mae 28 disgybl yn y dosbarth gyda Mrs Parry yn cynorthwyo o gwmpas y dosbarth.

Eleni fe fydd ein gwaith dosbarth yn dilyn thema ‘Argyfwng a Thrychineb’ a gobeithiwn y  cawn fwynhau  dysgu a dod i ddeallt mwy drwy astudio’r thema diddorol yma.Byddwn yn gofyn am fewnbwn y plant i lunio’r rhai o’r gweithgareddau yr hoffem ddysgu mwy amdano.Heb anghofio Geirio Gwych a Rhifau Rhagorol, fydd unwaith eto yn chwarae rhan bwysig o’r amserlen wythnosol!

Pethau i chi gofio:

  • Addysg Gorfforol pob dydd Llun a dydd Gwener ac fe fydd angen gwisg arnoch fel arfer.Du a gwyn yw’r wisg fel arfer.
  • (Bydd angen llythyr os nad oes modd cymeryd rhan yn y gwersi.)
  • Cofiwch ddychwelyd eich pecynnau darllen a llyfrau gwaith cartref yn wythnosol .
  • Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer  tablau a sicrhau fod y  Gwaith Cartref nol mewn yn y dosbarth ar amser.

 
Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a phrysurdeb!
Os am ymholi ymhellach cysylltwch ar ysgol.

 

 Welcome to Mr Williams’ Year 4 Class
You will be glad to know our class has had a makeover and we are all set and eager to begin on our exciting adventure into Year 4.
There are 28 pupils in the class and Mrs Parry is on hand to provide support and assistance.

Our theme this term is ‘Disasters and Emergencies’ which should provide interesting and varied opportunities to learn and understand more about the theme. We shall seek the ideas and input of the pupils on some aspects of our activities which will assist in improving the learning?! Let’s not forget Big Writing and Big Maths which will also play an important role in our weekly timetable!
 
Things to Remember

  • Physical Education every Monday and Friday so please remember the kit.(A letter is required explaining if your child is unable to participate.)
  • Remember to return the weekly home reading packs and homework books.
  • Remember to assist your child with weekly reading, tables and any homework.

 
We look forward to a fun and interesting filled year.
Any queries please contact the school.

 

Top