Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn/ Reception - ELERI MORRISON

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn.!
Mrs Lewis, Mrs Morrison, Miss Saar a Mrs Cross yw’r Athrawon a Miss Down, Mrs M Jones, Miss Carter, Miss S Jones a Miss Richards sydd yn cynorthwyo. Rydym ni gyd yn edrych ymlaen am dymor prysur, cyffrous a hapus yn y Dosbarth Derbyn. Fe fyddwn yn dysgu sut i adnabod a ffurfio llythrennau a rhifau ac fe fyddwn yn dechrau siarad Cymraeg. Fe fyddwn hefyd yn dysgu sut i wneud ffrindiau newydd, rhannu adnoddau a chwarae yn ofalus gydag eraill yn y dosbarth ac ar yr iard.
Ein thema’r tymor yma yw Yr Hydref a Dathliadau disglair ac fe fyddwn yn mwynhau gweithio yn yr awyr agored yn ogystal ag yn y dosbarth. Fe fyddwn yn dysgu am wahanol ddiwylliannau a dathlu gwyliau pwysig yn nhymor yr Hydref. Bydd llwch llachar ymhobman!
Gofynnwn yn garedig i chi anfon dillad ymarfer corff i’r ysgol gydag enwau’r plant arnynt yn ogystal â £1 ar gyfer llaeth a ffrwyth pob wythnos. Cofiwch roi’r arian mewn amlen gydag enw eich plentyn ar y blaen. 
Edrychwn ymlaen am dymor arbennig!.
 
Welcome to the Reception class!
Mrs Lewis, Mrs Morrison, Miss Saar and Mrs Cross are the Teachers and Miss Down, Mrs M Jones, Miss Carter, Miss S Jones and Miss Richards are our hardworking learning support assistants. We are all looking forward to a very busy, exciting and happy first term in the Reception class.
We will be learning the sounds of letters and recognising numbers as well as practicing to form letters and numbers every day. We will also be starting to use simple Welsh phrases daily. Our theme this term is The Autumn and Sparkling Celebrations and we will be making the most of the outdoor area and learning in all sorts of weather. We will also be learning about different celebrations and cultures so expect lots and lots of glitter!. During our first term in the Reception class we hope to learn how to take care of each other, play nicely and make new friends.
We kindly ask you to send a P.E kit into school with your child’s name on every item of clothing and footwear and also a contribution of £1 for fruit and milk every week. Please make sure you enclose the money in an envelope with your child’s name on it.
We look forward to a fabulous first term.
Thank you

Top