Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2/ Year 2 - Miss N Thomas

Croeso i dudalen flwyddyn 2 Miss Thomas 
 

Croeso i flwyddyn 2 Miss Thomas, mae 30 ohonom ni yn y dosbarth eleni ac rydyn yn ffodus iawn i gael Mrs Willicombe yn ein helpu ni.

Ein thema am y tymor yw 'Trafnidiaeth'.  Rydym ar fin creu ardaloedd chwarae rol newydd- Maes Awyr yn y dosbarth ac Orsaf dren tu allan yn y sied.  Diolch am greu adnoddau I ni gael defnyddio yn yr ardaloedd yma.

Byddwn yn cynnal sesiynau ymarfer corff yn y neuadd ar ddydd Mercher ac allan ar y maes ar ddydd Iau.  Sicrhewch bod gwisg addas ar gael yn yr ysgol i'ch plentyn.
 


Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen, sillfau geiriau allweddol, ymarfer tablau 2, 3, 5 a 10 a cwblhau gwaith cartref ar amser.

Diolch am eich cymorth.

Welcome to Year 2 Miss Thomas' class page

Welcome to year 2 Miss Thomas, there are 30 of us in the class this year and we are very fortunate to have Mrs Willicombe helping us.

We are looking forward to a very exciting year.  Our theme for the upcoming term is 'Transport'. We are developing an airport role play area in the classroom and a train station in the outdoor shed.  Thank you for the resources that you have helped your children create and collect. 

This year we will have 2 Physical Education lessons a week, therefore could you ensure that your child's kit is in school from Monday through to Friday.

Remember you can help your child by reading with them, helping them spell key words, practice 2, 3, 5 and 10 times tables and by completing and returning homework on time.

Thankyou for your support.

Picture 1 Defnyddio i-pads
Picture 2 Defnyddio i-pads
Picture 3 Defnyddio i-pads
Picture 4 Mathemateg
Picture 5 Mathemateg
Picture 6 Mathemateg
Picture 7 Mathemateg
Picture 8 Chwaraeon yr Urdd
Picture 9 Chwaraeon yr Urdd
Picture 10 Chwaraeon yr Urdd
Picture 11 Chwaraeon yr Urdd
Picture 12 Chwaraeon yr Urdd
Picture 13 Chwaraeon yr Urdd
Picture 14 Chwaraeon yr Urdd
Picture 15 Dawns
Picture 16 Dawns
Picture 17 Dawns
Picture 18 Dawns
Picture 19 Dawns
Picture 20 Dawns
Picture 21 Dawns
Picture 22 Yoga
Picture 23 Yoga
Picture 24 Geirio Gwych
Picture 25 Geirio Gwych
Picture 26 Geirio Gwych
Top