Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss H Saar a Miss B Price (Mrs B Collins)

Croeso i flwyddyn 1!smiley

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, hapus a llawn hwyl a sbri. Edrychwn ymlaen at ddod i adnabod y plant yn dda ac i’w helpu i ddatblygu ac i gyrraedd eu llawn potensial. Fe fyddwn yn ffocysu ar helpu pob plentyn i fod yn unigolion iach a hyderus, yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus, yn gyfranwyr mentrus a chreadigol ac yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog. Yn ystod y flwyddyn fe fyddwn yn defnyddio llawer o Hwb a Teams yn y dosbarth ac i gyfathrebu gyda chi adref. Fe fydd adnoddau a gweithgareddau yn cael eu rhoi ar Hwb a Teams.

Gofynnwn i chi gefnogi’ch plentyn eleni drwy ddysgu seiniau llythrennau’r wyddor ac i ddarllen a dysgu’r geiriau Uned sydd yn cael eu anfon adref. Cofiwch hefyd fod angen ymarfer adnabod a ffurfio rhifau yn wythnosol.

Cofiwch ddilyn ein cyfrif Trydar @blwyddyn_1 i weld lluniau a gweithgareddau’r disgyblion.

 

Welcome to Year 1!smiley

We are looking forward to getting to know the children well and we hope to have a busy, happy and fun year together. In Year 1 our aim is to make sure that every child is happy and that they are reaching their full potential. We will be focussing on teaching the children to be healthy, confident individuals, ethical, informed citizens, enterprising and creative contributors and ambitious, capable learners. This year, we will continue to use Hwb and Teams in school as well as to communicate with you at home. We will place resources and activities on Hwb and Teams to help your child.

Please support your child with forming and writing numbers as well as to recognise the letters of the Welsh alphabet and their sounds. Also practice reading and writing the key words/Unit words that are sent home with your child.

Remember to follow our Twitter account @blwyddyn_1 to see the pupils' fun filled activities.

Top