Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss C Turley

Croeso i dudalen Blwyddyn 1!!

 

Rydym yn ddosbarth llawn blant bywiog, brwdfrydig a charedig sy’n mwynhau dysgu a thrafod pob dim! Rydym yn ffodus iawn i gael Mrs Jenkins yn helpu gyda’n gwaith llythrennedd, rhifedd a llawer mwy gan gynnwys coginio. 

Thema'r tymor yw ‘Dyma Fi’ a hyd yn hyn rydym wedi bod yn brysur iawn yn astudio agweddau o’m bywydau personol megis trefn y dydd.

Hefyd gan fod y dosbarth wedi dangos diddordeb mewn ieithoedd Ewrop a lleoliadau gwledydd ar draws y byd rydym yng nghanol creu ardal chwarae rôl ‘Maes Awyr Sant Curig’ er mwyn iddynt gael ymchwilio ymhellach.

 

Byddwn yn casglu arian Ffrwyth a Llaeth yn wythnosol.

Bydd gwaith cartref neu lyfrau darllen yn cael ei ddosbarthu i bawb bob prynhawn Dydd Iau, i’w dychwelyd i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol os gwelwch yn dda.

Os oes unrhyw newidiadau, byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi gwybod i chi.

Cofiwch gysylltu â’r ysgol os oes unrhyw broblem!

 

Hwyl am nawr!

Miss Turley

 

Welcome to our web page!

 

We are a lively, enthusiastic class full of kind pupils who enjoy learning and discussing all types of topics! We are very fortunate to have Mrs Jenkins as a part of our team helping us improve our literacy and numeracy skills and so much more- including cooking. 

 

Our theme this term is ‘Here I am’ and so far we have been very busy studying aspects of our personal lives such as our daily routine.

 

Also, as the class has shown an interest in European languages and locations across the world we are in the middle of creating a ‘St Curig Airport’ in our role play area so that they may further explore.


Fruit and milk money should be paid every Monday.
Homework or Reading Books will be sent home on Thursdays, these should be returned on Monday morning.
We'll try our best to let you know if there are any changes!


Bye for now!
Miss Turley

Picture 1 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 2 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 3 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 4 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 5 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 6 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 7 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 8 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 9 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 10 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 11 Cystadlu yn y mabolgampau
Picture 12 Dawnsio'n llon yn y disgo!
Picture 13 Dawnsio'n llon yn y disgo!
Picture 14 Dawnsio'n llon yn y disgo!
Picture 15 Dawnsio'n llon yn y disgo!
Picture 16 Hufen ia!
Picture 17 Hufen ia!
Picture 18 Mwynhau'r hufen ia
Picture 19 Hufen ia!
Picture 20 Hufen ia!
Picture 21 Ser Tymor Gwanwyn/Spring Term Stars
Picture 22 IPads!
Picture 23 IPads!
Picture 24 IPads!
Picture 25 IPads!
Picture 26 IPads!
Picture 27 IPads!
Picture 28 IPads!
Picture 29 IPads!
Picture 30 IPads!
Picture 31 IPads!
Picture 32 IPads!
Picture 33 IPads!
Picture 34 IPads!
Picture 35 IPads!
Picture 36 IPads!
Picture 37 IPads!
Picture 38 IPads!
Picture 39 Diwrnod y llyfrau
Picture 40 Diwrnod y llyfrau
Picture 41 Diwrnod y llyfrau
Picture 42 Diwrnod y llyfrau
Picture 43 Diwrnod y llyfrau
Picture 44 Diwrnod y llyfrau
Picture 45 Diwrnod y llyfrau
Picture 46 Diwrnod y llyfrau
Picture 47 Diwrnod y llyfrau
Picture 48 Diwrnod y llyfrau
Picture 49 Diwrnod y llyfrau
Picture 50 Diwrnod y llyfrau
Picture 51 Diwrnod y llyfrau
Picture 52 Diwrnod y llyfrau
Picture 53 Diwrnod y llyfrau
Picture 54
Picture 55 Dawns Rama a Sita
Picture 56 Dawns Rama a Sita
Picture 57 Dawns Rama a Sita
Picture 58 Dawns Rama a Sita
Picture 59 Dawns Rama a Sita
Picture 60 Dawns Rama a Sita
Picture 61 Dawns Rama a Sita
Picture 62 Dawns Rama a Sita
Picture 63 IPads!
Picture 64 IPads!
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Picture 74
Picture 75
Picture 76
Picture 77
Picture 78
Picture 79
Picture 80
Picture 81
Picture 82
Picture 83
Picture 84
Picture 85
Picture 86
Picture 87
Picture 88
Picture 89
Picture 90
Picture 91
Picture 92
Picture 93
Picture 94
Picture 95
Picture 96
Picture 97
Top