Menu

Ysgol Sant Curig

Creu Rhaglen ar gyfer Orsaf Radio yr Ysgol/ Creating a programme for the School Radio Station.

Heddiw cafodd y dosbarth gyfle mewn grwpiau i baratoi a recordio rhaglen ar gyfer gorsaf radio yr Ysgol! Thema ein rhaglen oedd Trychinebau Naturiol a Dynol Hanesyddol. Cafwyd diwrnod prysur ond hwylus o dan oruchwiliaeth Mrs R Lloyd wrth osod y pigion at ei gilydd. Gobeithi'r medru clywed y rhaglen o'r Wefan yn fuan! Diolch i'r holl blant am ei cyfraniadau ac i  Mrs Lloyd am ei chymorth.

Today the class had the opportunity in groups to prepare and record our own programme for the School's Radio Station.Our theme was Natural and Human Disasters . It was a busy but enjoyable day learning how to record and present information under the guidance of Mrs R Lloyd. We hope to be able to broadcast the programme soon through our school website. Thanks to all the children for their contributions and Mrs Lloyd for her support!
Top