Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - Mrs E Morrison and Miss E Miles

Croeso cynnes i dudalen flwyddyn un Mrs Morrison a Miss Miles! 


Rydym yn ffodus iawn i gael cymorth Miss Holly Sparkes a Miss Sam Owens yn ein dosbarth gyda’n gweithgareddau.

Thema'r tymor yma yw ‘Y Goedwig'. Byddwn yn astudio pob math o straeon a cherddi yn ymwneud â chreaduriaid sy’n byw yn y goedwig gan ddechrau gyda'r Gryffalo! Byddwn yn creu darnau enfawr o gelfwaith a chyfansoddi i gyd-fynd gyda'r thema heb son am fapio a choginio.

Mi fydd ein gwaith Iaith ar Daith a Rhifau Rhagorol yn parhau ac edrychwn ymlaen at ddatblygu ein sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Ar brynhawn dydd Iau a bore dydd Gwener mae gennym weithgareddau ymarfer corff. Plîs gwnewch yn siwr bod gwisg ymarfer corff eich plentyn yn yr ysgol.

Bydd gwaith cartref bob yn ail ddydd Mercher i gael ei ddychwelyd wythnos a hanner yn ddiweddarach , ar ddydd Llun. Bydd llyfr darllen yn mynd adref gyda’ch plentyn pob dydd Gwener i gael ei ddychwelyd i’r ysgol y dydd Llun olynol os gwelwch yn dda.

Cofiwch ddarllen gyda’ch plentyn mor aml â phosibl adref, yn ymarfer sgiliau blendio llythrennau, ymarfer sillafu geiriau allweddol, ffurfio llythrennau a rhifau a mathemateg pen (gweler pecyn blwyddyn un).

Diolch yn fawr am eich cymorth a'ch cydweithrediad. Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur ym mlwyddyn un!

A warm welcome to Mrs Morrison and Miss Miles's year one page!! 


We are very fortunate to have Miss Holly Sparkes and Miss Sam Owens helping us with our class activities.

Our theme this term is ‘The Forest’. We will be studying all sorts of stories and poems, and creatures that live in the forest, beginning with the Gruffalo! We'll be creating large pieces of artwork and composing music on the theme, not forgetting mapping and cooking.

Our work on Iaith ar Daith and Rhifau Rhagorol will be continuing, and we look forward to developing our literacy and numeracy skills.  

P.E sessions will take place on a Thursday afternoons and Friday mornings. Please make sure your child’s P.E kit is in school.

Homework will be distributed every other Wednesday to be returned to school a week and a half later on the Monday. Reading books will be distributed every Friday to be returned on the Monday please.

It would be very beneficial for your child if you could read at home with them as often as possible, practice blending letters, practice spelling key words, forming letters and numbers and mental maths (see the year one pack).

Thank you very much for your support and cooperation.
We look forward to a happy and busy year!

Picture 1 Bwyd i'r Adar
Picture 2 Bwyd i'r Adar
Picture 3 Bwyd i'r Adar
Picture 4 Arogli Bwyd Frenig
Picture 5 Arogli Bwyd Frenig
Picture 6 Arogli Bwyd Frenig
Picture 7 Arogli Bwyd Frenig
Picture 8 Arogli Bwyd Frenig
Picture 9 Arogli Bwyd Frenig
Picture 10 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 11 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 12 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 13 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 14 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 15 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 16 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 17 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 18 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 19 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 20 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 21 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 22 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 23 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 24
Picture 25 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 26 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 27 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 28 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 29 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 30 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 31 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 32 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 33 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 34 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 35 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 36 Cyflwyno Tasg Cartref - "Aeth Mamgu i..."
Picture 37 Mesur Hyd
Picture 38 Mesur Hyd
Picture 39 Mesur Hyd
Picture 40 Mesur Hyd
Picture 41 Mesur Hyd
Picture 42 Mesur Hyd
Picture 43 Mesur Hyd
Picture 44 Mesur Hyd
Picture 45 Mesur Hyd
Picture 46 Mesur Hyd
Picture 47 Arbrawf Ia yn Rwsia!
Picture 48 Arbrawf Ia yn Rwsia!
Picture 49 Arbrawf Ia yn Rwsia!
Picture 50 Arbrawf Ia yn Rwsia!
Picture 51 Arbrawf Ia yn Rwsia!
Picture 52 Arbrawf Ia yn Rwsia!
Picture 53 Arbrawf Ia yn Rwsia!
Picture 54 Blasu Bwyd Frenig
Picture 55 Blasu Bwyd Frenig
Picture 56 Blasu Bwyd Frenig
Picture 57 Blasu Bwyd Frenig
Picture 58 Arogli Bwyd Frenig
Picture 59 Arogli Bwyd Frenig
Picture 60 Arogli Bwyd Frenig
Picture 61 Arogli Bwyd Frenig
Picture 62 Arogli Bwyd Frenig
Picture 63 Arogli Bwyd Frenig
Picture 64 Ymchwil Laura Ashley
Picture 65 Ymchwil Laura Ashley
Picture 66 Ymchwil Laura Ashley
Picture 67 Ymchwil Laura Ashley
Picture 68 Ymchwil Laura Ashley
Picture 69 Ymchwil Laura Ashley
Picture 70 Ymchwil Laura Ashley
Picture 71 Ymchwil Laura Ashley
Picture 72 Ymchwil Laura Ashley
Picture 73 Ymchwil Laura Ashley
Picture 74 Ymchwil Laura Ashley
Picture 75 Ymchwil Laura Ashley
Picture 76 Ymchwil Laura Ashley
Picture 77 Bwyd i'r Adar
Picture 78 Bwyd i'r Adar
Picture 79 Bwyd i'r Adar
Picture 80 Cadw'n Heini
Picture 81 Cadw'n Heini
Picture 82 Cadw'n Heini
Picture 83 Cadw'n Heini
Picture 84 Cadw'n Heini
Picture 85 Cadw'n Heini
Picture 86 Cadw'n Heini
Picture 87 Cadw'n Heini
Picture 88 Cadw'n Heini
Picture 89 Cadw'n Heini
Picture 90 Cadw'n Heini
Picture 91 Cadw'n Heini
Picture 92 Cadw'n Heini
Picture 93 China
Picture 94 China
Picture 95 China
Picture 96 China
Picture 97 China
Picture 98
Picture 99
Picture 100
Picture 101
Picture 102
Picture 103
Picture 104
Picture 105
Picture 106
Picture 107
Picture 108
Picture 109
Picture 110
Picture 111
Picture 112
Top