Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss N Thomas

Blwyddyn 2 Miss Thomas

Croeso i dudalen blwyddyn 2 Miss Thomas, mae 29 ohonom ni yn y dosbarth eleni ac rydyn ni'n ffodus iawn i gael Mrs Willicombe yn helpu ni.


Mae ein gwers ymarfer corff ar Ddydd Mercher felly cofiwch dillad addas.

A wnewch chi ddychwelyd ffolderi darllen a gwaith cartref erbyn Dydd Llun os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.
 

Year 2 Miss Thomas

Welcome to Miss Thomas' year 2 class, there are 29 of us in the class this year and we are fortunate enough to have Mrs Willicombe helping us.

Our physical education lesson is on a Wednesday so remember suitable clothing.

Please return reading folders and homework on Monday.

Thankyou

Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Mabolgampau
Defnyddio i-pads
Defnyddio i-pads
Defnyddio i-pads
Defnyddio i-pads
Disgo DJ Jones
Disgo DJ Jones
Disgo DJ Jones
Disgo DJ Jones
Disgo DJ Jones
Disgo DJ Jones
Disgo DJ Jones
Disgo DJ Jones
Disgo DJ Jones
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Ser Tymor y Gwanwyn/Spring Term Stars
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Diwrnod y Llyfr
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Plannu Blodau Haul
Coginio
Coginio
Coginio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Coginio
Coginio
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Techniquest
Geirio Gwych
Diwrnod Chwaraeon yr Urdd
Diwrnod Chwaraeon yr Urdd
Diwrnod Chwaraeon yr Urdd
Diwrnod Chwaraeon yr Urdd
Amser Euraidd
Mesur Cynhwysedd
Blasu Cawl
Blasu Cawl
Llysiau'r cawl yn barod
Paratoi Cawl
Mesur wrth ddefnyddio traed
Mesur wrth ddefnyddio traed
Sessiwn PoPAT
Dawns yr Hydref
Dawns yr Hydref
Top