Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss N Thomas

Blwyddyn 2 Miss Thomas

Croeso i dudalen blwyddyn 2 Miss Thomas, mae 29 ohonom ni yn y dosbarth eleni ac rydyn ni'n ffodus iawn i gael Mrs Willicombe yn helpu ni.


Mae ein gwers ymarfer corff ar Ddydd Mercher felly cofiwch dillad addas.

A wnewch chi ddychwelyd ffolderi darllen a gwaith cartref erbyn Dydd Llun os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.
 

Year 2 Miss Thomas

Welcome to Miss Thomas' year 2 class, there are 29 of us in the class this year and we are fortunate enough to have Mrs Willicombe helping us.

Our physical education lesson is on a Wednesday so remember suitable clothing.

Please return reading folders and homework on Monday.

Thankyou

Top