Menu

Ysgol Sant Curig

Croeso - Welcome

Croeso i wefan Ysgol Gymraeg Sant Curig

Nod ein gwefan yw i geisio cryfhau’r berthynas rhwng Ysgol a chartref yn ogystal a hysbysu rhieni sy’n ceisio dewis Ysgol i’w plant. 

Mae’n fenter newydd i ni a byddwn yn falch o’ch sylwadau a syniadau o’r math o bethau yr hoffech eu gweld yma. 

‘Tyfwn ar ein Taith' 

Ein nod fel Ysgol yw i ddarparu yr addysg orau bosib, mewn awyrgylch hapus, ofalgar fel y gall ein disgyblion ddatblygu’n unigolion hyderus sy’n cyflawni eu potensial, yn gwerthfawrogi eu hetifeddiaeth ac yn caru eu hiaith. 

Ceisiwn gadw safonau moesol a chymdeithasol uchel a fydd yn paratoi ein disgyblion at gyfrannu i’r gymdeithas eang y tu allan i’r Ysgol. 

Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr Ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus. Mae croeso i chi ymweld â ni. Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad ar:

ysantcurig@valeofglamorgan.gov.uk

 

Welcome to Ysgol Gymraeg Sant Curig’s Website

 

We hope that this website will help us in our aim to strengthen relationships between home and school as well as to inform parents who are considering choosing a school for their children.

 

It is a new venture for us and we would welcome your views and ideas

 

‘Tyfwn ar ein Taith' - We grow on our journey

 

Our aim as a school is to provide the best possible education in a safe and caring environment so that our pupils can develop as confident individuals who reach their full potential, appreciate their heritage and love their language.

 

We strive to keep high moral and social standards which we believe will prepare our pupils to become members of the wider society beyond school.

 

We appreciate our pupils and believe that their time spent at school should be a happy and rewarding one.

We welcome visitors to school. If you would like to visit, please contact us to arrange a suitable time and date:

ysantcurig@valeofglamorgan.gov.uk

Top