Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 6/ Year 6 - Miss N Davies

Dosbarth Blwyddyn 6 Miss Davies

Croeso mawr i Flwyddyn 6.  Rydym yn sicr o gael blwyddyn brysur iawn yn llawn gweithgareddau a digwyddiadau diddorol megis beicio, nofio  ymweld ag Abernant a llawer mwy.
Mi fyddwn yn ymweld a Bro Morgannwg yn dymhorol er mwyn paratoi ar gyfer y naid fawr i'r ysgol uwchradd flwyddyn nesaf.

Bydd y gweithgareddau dosbarth yn yn cael eu harwain gan syniadau'r plant. Mi fyddwn yn  parhau i wella ein sgiliau ysgrifennu drwy ddefnyddio athronyddiaeth Geirio Gwych a Big Writing. Rydym yn annog holl ddisgyblion blwyddyn 6 i ymarfer eu darllen yn rheolaidd gan ddewis amrywiaeth o destunau ffuglen a ffeithiol. Mi fydd Rhifau Rhagorol yn parhau ym Mathemateg er mwyn gwella ein sgiliau rhifedd.

Mwynhewch!!

 

A warm welcome to Year 6. We are sure to have a busy year full of interesting activities  which include swimming, cycling, visiting Abernant and many more. We will be visiting Bro Morgannwg on a termly basis in preparation for the big leap to comprehensive school next year.

In class, the activities will be guided by the pupils' ideas. We will continue to improve writing skills using the principles of Geirio Gwych and Big Writing. We encourage all year 6 pupils to practice their reading on a regular basis; choosing a variety of fiction and non fiction material. Rhifau Rhagorol will continue to be used during Mathematics in order to improve numeracy skills.

Enjoy!!

Top