Menu

Ysgol Sant Curig

Meithrin / Nursery - Mrs M Cross

Croeso i'r dosbarth Meithrin!

Mae 36 ohonom yn mynychu'r meithrin yn y bore a 25 yn y prynhawn. Rydym yn blant hapus a bywiog, ac wrth ein boddau yn cael profiadau newydd yn wythnosol.

Ein thema y tymor hwn yw "Y Fferm" ac i ni wedi darllen llawer o lyfrau am yr anifeiliaid sy'n byw ar y fferm. Ein hoff gêm buarth yw "Mae ffermwr yn y ffair." Bu'n hwyl blasu y gwahanol gynnyrch a gawn gan y fuwch, mochyn a'r iâr. Rydyn ni wedi dathlu gwyl Tseiniaïdd ac wrth gwrs Dydd gwyl Dewi Sant.
Sul y Mamau hapus i bob mam, a gobeithio y byddwch yn hoffi'r garden.

                Welcome to the Nursery class!

We have 36 children in the morning session and 25 attending the afternoon session. We are happy and energetic children who enjoy new and exciting experiences weekly.

Our theme this term is "The Farm" and we have read numerous books about farm animals. Our favourite playground game is "Mae ffermwr yn y ffair" (There's a farmer in the fair.) We enjoyed tasting the various foods from the cow, pig and chicken. We have also celebrated Chinese New Year and recently Dydd Gwyl Dewi Sant (St. Davids Day.)

A very happy Mothering Sunday to all mums, and we hope that you will enjoy the card.

Top