Menu

Ysgol Sant Curig

Gweithio gyda Blwyddyn 13 Bro Morgannwg/Working with Yr 13 Bro Morgannwg

Cawsom gyflwyniad gan rai o ddigyblion flwyddyn 13 a cyfle i drafod pwysigrwydd Coed yn ein bywydau.
A presentation and workshop with some pupils from BroMorgannwg on the importance of trees in our lives.
Interesting and fun morning all round!!
Top