Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 4/ Year 4 - Mr A Williams

Croeso mawr i wefan ein Dosbarth newydd eleni!
 Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 4 Mr Williams 
Tymor yr Gwanwyn neu Tymor 2
Ein thema y tymor hwn yw 'AR Y BWS' NEU ‘TEITHIO’  sydd yn cynnig amrywiaeth mawr o destynnau i ni ddysgu mwy amdano ac i drafod. Edrychwch ymlaen yn fawr i dderbyn unrhyw syniadau gan  y plant ac rhieni drwy’r Map Meddwl fydd yn cael ei ddosbarthu yn fuan. Byddwn hefyd yn cyflwyno grwpiau darllen a sillafu newydd i’r flwyddyn ac yn edrych ymlaen at ymweliad i Lundain(Manylion i ddilyn)
Yn ogystal  byddwn yn dilyn y  drefn ac arfer wrth i ni fynd ati gyda ein gwiath rhif drwy Rhifau Rhagorol ac hefyd canolbwyntio ar ddatrys problemau mathametegol drwy Dewch i Ddatrys heb anghofio  Geirio Gwych yn ein gwaith Iaith.

Pethau i chi gofio:

 

Addysg Gorfforol pob dydd Llun a dydd Iau ac fe fydd angen gwisg arnoch .Du a gwyn yw’r wisg fel arfer.(Bydd angen llythyr os nad oes modd cymeryd rhan yn y gwersi.)

  • Cofiwch ddychwelyd eich pecynnau darllen a llyfrau gwaith cartref yn wythnosol .
  • Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer  tablau a sicrhau fod y  Gwaith Cartref nol mewn yn y dosbarth ar amser.

 
Edrychwn ymlaen at dymor arall llawn sbri a phrysurdeb!
Os am ymholi ymhellach cysylltwch ar ysgol.

 

 Welcome to Mr Williams’ Year 4 Class

 Spring  Term or Term 2
Welcome to the second  or  Spring Term. Our theme of learning this term is ‘On The Bus’ or ‘Transportaion’ which should provide a rich and interesting form of learning with a lot of various topics to discuss and work on. We look forward to receiving any suggestions/ideas for our learning via the Mind Map which will be distributed shortly.
Not much has changed from Term 1 as to the daily routine with Big Maths as part of our numeracy including additional activities to support problem solving and not forgetting Big Writing which plays a big part in our writing activities. New reading and spelling groups will be established this term.
 We are hoping to arrange a visit the Transport Museum in London – further details to follow soon. 
 
Things to Remember

  • Physical Education lessons every Monday and Thursday so please remember the kit.(A letter is required explaining if your child is unable to participate.)
  • Remember to return the weekly home reading packs and homework books.
  • Remember to assist your child with weekly reading, tables and any homework.

 
We look forward to a fun and interesting filled term.
Any queries please contact the school.

 

Top