Menu

Ysgol Sant Curig

Ymweld ar Ardd Wyllt / Visit to our Wild Garden

Rydym eisioes wedi bod yn helpu Mrs M Jones lawr yn yr ardd wyllt yn chwynu a thwtio a blasu ychydig o gynnyrch o'r ardd ! Tarten Ffrwythau.
Roedd hi'n flasus iawn! Dyma rai o luniau o'r ymweliad!

We have already been down to the Wild Garden helping Mrs M Jones to keep the garden organized and tidy and we also tased some of the produce grown in the garden. A tasty fruity tart/crumble! Take a look at some of the pictures!
Top