Menu

Ysgol Sant Curig

Ymweld ar Ardd Wyllt / Visit to our Wild Garden

Rydym eisioes wedi bod yn helpu Mrs M Jones lawr yn yr ardd wyllt yn chwynu a thwtio a blasu ychydig o gynnyrch o'r ardd ! Tarten Ffrwythau.
Roedd hi'n flasus iawn! Dyma rai o luniau o'r ymweliad!

We have already been down to the Wild Garden helping Mrs M Jones to keep the garden organized and tidy and we also tased some of the produce grown in the garden. A tasty fruity tart/crumble! Take a look at some of the pictures!
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Top