Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mr A Williams

Croeso mawr i dudalen Blwyddyn 3 Mr Williams       

Dim gormod o wyau Pasg gobeithio !?
Tymor yr Haf wedi cyrraedd yn barod?! 
Rydym yn gwynebu tymor prysur arall ac yn edrych ymlaen i lawer mwy o Eirio Gwych a Rhifau Rhyfeddol a llawer mwy. Byddwn yn  ymweld a chanolfan Techniquest yn fuan ac hefyd yn edrych ymlaen at y Mabolgampau ar ddiwedd y tymor a fydd yn brofiad newydd i flwyddyn 3 eleni!
Edrychwch ar rai o luniau o'n gweithgareddau hyd yma!
 

       Welcome to Year 3 Mr Williams' Web Page    

I hope we did'nt enjoy too many Easter eggs?!
The Summer term has arrived already?!
We are all facing a busy term with Big Writing and Big Maths each week along with all the exciting stuff ahead. 
Our trip to Techniquest should be a highlight and our annual Sports Day which will be a new experience to Year 3?!
Take a look at some pictures of our activities so far this year!!

Top