Menu

Ysgol Sant Curig

Golffio - Golfing!!

Yn ystod Hydref cawsom gyfle i brofi chwarae golff gyda aelod o glwb lleol. Cawsom lawer o hwyl yn ceisio taro'r targed gyda'r bel a clwb golff!Mae lluniau un neu ddau yn y geleri!

During October we had the chance to experience a golf lesson from a member of a local golf club. We had a lot of fun trying to get the ball to hit the target with the club! 
Check out the gallery to see some photos of the session.
Top