Menu

Ysgol Sant Curig

Reception / Derbyn - Miss R. Phillips

Croeso i'r Dosbarth Derbyn
Rydym yn ddosbarth prysur o blant hapus, caredig ac mae pawb yn ffrindiau. Yn ein dosbarth mae Miss Press a Miss Pile yn gweithio gyda ni er mwyn gwella ein sgiliau ysgrifennu, darllen, mathemateg a llawer mwy.
Eleni rydym ni wedi mwynhau ymweld â’r ardd wyllt, darllen storïau arbennig am garpedi hud a saffari's gyda stori Mererid Hopwood ‘Aeth Mamgu i'r farchnad’. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at y gyngerdd yn y Neuadd Goffa. 
 
Ambell beth i’w gofio:

Byddwn yn casglu arian Ffrwyth a Llaeth yn wythnosol.
 
Bydd gwaith cartref a phecynnau darllen yn cael eu ddosbarthu i bawb bob prynhawn Gwener, i’w dychwelyd i’r ysgol erbyn y Dydd Mawrth canlynol os gwelwch yn dda.
 
Byddwn yn eich hysbeysebu oam unrhyw newidiadau.
Cofiwch gysylltu â’r ysgol os oes unrhyw broblem. 

Diolch Miss Phillips.
 
We are a busy class of happy, friendly and kind children. We are all friends in our class. In our class Miss Press and Miss Pile help us to develop our reading and writing skills, mathematics and other subjects too. This year we have enjoyed visiting the wild garden, reading interesting stories about magic carpets and the safari with Mererid Hopwood’s colourful book ‘Aeth Mamgu i’r Farchnad’. We are very much looking forward to our concert at the Memorial Hall.
A few reminders:
We will collect Fruit and Milk money weekly.
Reading packs and homework will be given to every child on Friday afternoon’s, and are to be returned to school on Tuesdays please.
We will inform you of any changes.
Please remember to contact the school if you have any queries or problems.
Thank-you Miss Phillips
Top