Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 6/ Year 6 - MARGED JONES

Croeso i ddosbarth blwyddyn 6 Miss M Jones!

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at dymor olaf prysur a chyffrous yn eich cwmni! Ein thema y tymor hwn yw Viva Brasil! Byddwn yn parhau i ymarfer ac atgyfnerthu ystod o sgiliau trwy gyfrwng Geirio Gwych/Big Writing a Rhifau Rhagorol.

Byddwn yn mynd ati i astudio datgoedwigo, hinsawdd a thirwedd Brasil, y Gemau Olympaidd  a llawer, llawer mwy!


Yn ogystal, fe fyddwn yn mynychu diwrnod pontio arall yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, a chynnal ein gwasanaeth olaf erioed yn neuadd yr ysgol! 

 
 Pethau i'w cofio:

  • Gosodir gwaith cartref ar ddydd Gwener, a rhaid ei ddychwelyd ar amser erbyn dydd Mercher. 
  • Cynhelir gwersi ymarfer corff ar ddydd Iau a dydd Gwener.


Welcome to Miss M Jones' year 6 class!

I’m looking forward to a busy and exciting final term here at Sant Curig. Our topic this term is Viva Brazil! We will continue to practice and reinforce a variety of skills using Geirio Gwych/Big Writing and Rhifau Rhagorol. 

We look forward to learning about deforestation, Brazil's landscape and climate, the Olympic Games  and so much more! 

We will also attend another transition day at Ysgol Gyfun Bro Morgannwg as well as performing in our last ever assembly in the school hall!


Things to remember: 

  • Homework is set every Friday, and it must be returned by the following Wednesday
  • We will hold our P.E. lessons every Tuesday and Friday.
Top