Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/ Year 5 - Miss M Jones

Croeso i ddosbarth blwyddyn 5 Miss Jones! 
 
Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at dymor prysur, llwyddiannus a chyffrous arall yn eich cwmni! Byddwn yn ymarfer ac atgyfnerthu ein holl sgiliau trwy gyfrwng ein thema sef '5, 4, 3, 2, 1...'
Chi fydd yn cynllunio rhai o'r gweithgareddau yn ystod y tymor ond byddwn hefyd yn dysgu am fywyd gofodwyr, efelychu gwaith y cyfansoddwr Holst, ymchwilio i nodweddion gwahanol blanedau a llawer, llawer mwy!
 
Pethau i'w cofio:
 
o  Gosodir gwaith cartref ar ddydd Gwener, a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher.

 
o  Cynhelir gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth.

 
Welcome to Miss Jones' year 5 class!
 
I’m looking forward to another busy, successful and exciting term! We will practice and reinforce a variety of skills whilst studying our '5, 4, 3, 2, 1...' topic this term! We look forward to learning about life as an astronaut, imitating music by composer Gustav Holst, researching the planets and much, much more! 

 
Things to remember: 
 
o  Homework is set every Friday, and must be returned by the following Wednesday.

o  We will hold our P.E. lessons every Tuesday.
 

Top