Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 3/ Year 3 - Miss S Jones

Croeso i flwyddyn 3!  Welcome to Year 3!

Croeo mawr i Flwyddyn 3 a'r flwyddyn gyntaf yn yr Adran Iau. Mae blwyddyn cyffrous iawn o'n blaenau.  Ein thema y tymor yma yw 'Trwy dwll y clo.' Mi fyddwn yn edrych ar wahanol gartrefi o gwmpas y byd ac ar draws y blynyddoedd. Mi fyddwn yn cynllunio gyda'r plant ac yn trafod yr hyn fyddan nhw yn hoffi darganfod am y themau yma.

 Mi fydd y plant yn cael eu blas cyntaf ar Saesneg, mi fydd sesiynau 'phonics' yn digwydd yn ddyddiol.  Yn ogystal fydd y plant yn parhau gyda Rhifau Rhagorol ym mathemateg ac yn datblygu eu sgiliau ysgrifennu drwy Geirio Gwych a Big Writing.

Gofynnwn yn garedig eich bod yn helpu drwy barhau i ddarllen yn gyson gyda'ch plentyn a chwblhau a dychwelyd unrhyw dasgiau gwaith cartref yn brydlon.  Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn lwyddiannus a hapus yma yn nosbarth Blwyddyn 3 Miss Jones. 

A warm welcome to Year 3 and the first year in the junior department. We have an exciting year ahead of us.  Our theme this term is Through the Keyhole and we will be looking at various homes across the world and through the ages.  The children will be part of the planning process and discussing areas that they would like to explore.

The children will have their first taste of English and will be part of daily phonics sessions. Also they will continue to follow the Rhifau Rhagorol programme in Mathematics and developing their wrting skill using Big Writing and Geirio Gwych.

We ask kindly that you help by continuing to read regularly with your child and ensure every homework task is completed and returned promptly. We look forward to a very successful and happy year in Miss Jones' Year 3 class.
Top