Menu

Ysgol Sant Curig

Gwybodaeth Gyffredinol:General Information

Pecynnau Darllen : Reading Packs
Dosbarthi'r pecynnau y plant ar ddydd Iau neu Wener o bob wythnos.
Gofynnwn i rieni gefnogi eu plant i ddarllen y llyfrau a'u dychwelyd erbyn y dydd Mawrth/Mercher canlynol.

The reading packs are distributed on Thursday or Friday of each week.
We ask parents to support their children to read the books and to return the packs by the following Tuesday/Wednesday.

Gwaith Cartref: Homework
Gosodi'r y gwaith cartref yn wythnosol ar ddydd iau neu ddydd Gwener. Dyla'r gwaith gael eu gwblhau a'i ddychwelyd erbyn y dydd Mercher canlynol.

Homework is issued weekly on Thursday or Friday. The work should be completed in their books and returned by the following Wednesday.

Ymarfer Corff : PE
Gwisg: Siorts du,crys T gwyn ac esgidiau addas.
Mae angen i'r plant ddod a'i gwisg ymarfer corff i'r ysgol ar ddydd Mercher.

Kit: Black shorts/leggings , white shirt/t-shirt and trainers.
Children must remember to bring their kit to school every Wednesday.
Top