Menu

Ysgol Sant Curig

Meithrin/ Nursery - Miss H Saar

Croeso cynnes i'r Dosbarth Meithrin!
Warm welcome to the Nursery class!


Mae 34 ohonom yn mynychu'r meithrin yn y bore ac 14 yn y prynhawn. Dyma ein blwyddyn gyntaf yn Ysgol Gymraeg Sant Curig ac i’r rhan fwyaf ein blas cyntaf o’r Gymraeg. Rydym yn blant hapus a bywiog, ac edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur o brofiadau newydd ac wrth gwrs un llawn hwyl a sbri.

Rydym yn lwcus iawn i gael llawer o gymorth yn y Meithrin! Miss Saar yw ein hathrawes a mae Mrs Isaac, Miss Martin a Miss Richards yma i’n helpu yn y dosbarth a thu fas gyda’n gweithgareddau.

We have 35 children in the morning session and 12 attending the afternoon session. For most, this is our first year in Ysgol Gymraeg Sant Curig and our first taste of Welsh. We look forward to a fun filled busy year of new experiences.

We are very lucky here in the Nursery to have so much support! Miss Saar is our teacher and Mrs Isaac, Miss Martin and Miss Richards are all here to help us with our activities both in the classroom and 
outdoors.

 

Ein thema yn ystod tymor yr Haf yw ‘Arwyr mawr a bach'


Croeso mawr i’n ffrindiau newydd unwaith eto!
Rydym wedi croesawu 14 o blant cyn-feithrin arall i’r dosbarth Meithrin y tymor yma.

Dyma ni yn ein tymor olaf yn y dosbarth Meithrin ond nid yw'r hwyl wedi gorffen eto!
 
Mae gwyliau'r haf yn agosau a mae gennym hanner tymor prysur o'n blaenau.
Dysgom am sawl archarwr enwog ar hyd yr hanner tymor cyntaf a nawr awn ati i ddysgu am yr arwyr ym mywyd go iawn! Tybed pwy a ddaw i'n helpu?
 

Our theme this Spring term is 'Heroes great and small'  

 

A warm welcome again to our new friends!
We have welcomed another 14 new pre-nursery children to our class this term. Croeso mawr!

Here we are in our final term in the Nursery class, but don't worry the fun hasn't finished yet!

The summer holidays are getting nearer but we have a busy half term in front of us yet. 
We have already learnt about a number of famous superheroes during the first half term and we will now be discovering our real life heroes! I wonder who will come to help us?
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ein thema yn ystod tymor y Gwanwyn yw ‘Awn am Antur'
 

Croeso mawr i’n ffrindiau newydd!
Rydym wedi croesawu 14 o blant cyn-feithrin i’r dosbarth Meithrin y tymor yma.

Yn ystod tymor y Gwanwyn, fe fyddwn yn astudio’r thema ‘Awn am antur’. Bydd cyfleoedd i’r plant adeiladu ar ei gwybodaeth o’r byd o’n cwmpas wrth teithio trwy’r jyngl, o amgylch fferm, o dan y dwr a trwy’r awyr.

Dewch, awn am antur........... llygaid ar agor, clustiau yn gwrando, meddwl ar ddihun!

 

Our theme this Spring term is 'Venturing out'  
 

A warm welcome to our new friends!
We have welcomed 14 new pre-nursery children to our class this term. Croeso.

During the Spring term, we will be studying the theme 'Venturing out'. The children will have the opportunity to build on and expand their knowledge of the world around them as they travel through the jungle, around a farm, under water and through the air.

Let's go on an adventure........keep your eyes peeled, your ears to the ground and your brain alert! 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Ein thema ni y tymor hwn yw ‘Fy myd bach i’ 
 

Mi fyddwn yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ymarferol yn y dosbarth a thu allan wrth ddysgu am ein hunain, ein teulu a’r cartref ac am ein ffrindiau newydd. Yn ogystal â astudio ystod o straeon traddodiadol, dysgu nifer o ganeuon am y thema a hwiangerddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi fyddwn yn trafod gyda'r plant yn rheolaidd am yr hyn fyddan nhw yn hoffi ei ddarganfod am y thema yma. Mae llais y plant yn holl bwysig.

Ar ddydd Llun a dydd Gwener mae gennym sesiynau ymarfer corff. Nid oes angen dillad ymarfer corff, rydym yn dysgu i dynnu ein esgidiau a sanau yn annibynnol ar hyn o bryd.

Gofynnwn yn garedig i chi ddod a £1 arian llaeth a ffrwyth pob wythnos.
Sicrhewch bod enw eich plentyn ar bob dilledyn. Diolch am eich cymorth.

Edrychwn ymlaen at dymor hapus! 
 

Our theme this term is ‘My little world'  
 

We will be doing lots of hands on activities in the classroom and outdoors whilst learning about ourselves, our new friends, the family and homes/houses through the medium of Welsh. The children will be part of the planning process and directing their learning as we will be regularly discussing the various areas of our theme that they would like to explore.  

Physical Education sessions will take place on Monday and Friday. No PE kit is required as we are currently learning to take our shoes and socks off independently.

We kindly ask that you bring a £1 a week for fruit and milk.
Please ensure your child’s name is clearly labelled on each item of clothing. Thank you for your co-operation.

We’re looking forward to a happy term!
 

Picture 1 Dysgu gyda'r IPAD/ Learning with the IPad!
Picture 2 Dysgu gyda'r IPAD/ Learning with the IPad!
Picture 3 Dysgu gyda'r IPAD/ Learning with the IPad!
Picture 4 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 5 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 6 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 7 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 8 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 9 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 10 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 11 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 12 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 13 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 14 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 15 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 16 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 17 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 18 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 19 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 20 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 21 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 22 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 23 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 24 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 25 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 26 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 27 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 28 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 29 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 30 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 31 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 32 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 33 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 34 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 35 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 36 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 37 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 38 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 39 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 40 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 41 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 42 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 43 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 44 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 45 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 46 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 47 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 48 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 49 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 50 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 51 Pa rhifau sy'n cuddio? / What numbers are hiding?
Picture 52 Pa rhifau sy'n cuddio? / What numbers are hiding?
Picture 53 Pa rhifau sy'n cuddio? / What numbers are hiding?
Picture 54 Bee-bot
Picture 55 Bee-bot
Picture 56 Bee-bot
Picture 57 Adnabod llythrennau / Recognising letters
Picture 58 Adnabod llythrennau / Recognising letters
Picture 59 Adnabod llythrennau / Recognising letters
Picture 60 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 61 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 62 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 63 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 64 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 65 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 66 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 67 Tasty number biscuits / Bisgedi rhif blasus
Picture 68 Tasty number biscuits / Bisgedi rhif blasus
Picture 69 Tasty number biscuits / Bisgedi rhif blasus
Picture 70 Tasty number biscuits / Bisgedi rhif blasus
Picture 71 Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Picture 72 Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Picture 73 Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Picture 74 Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Picture 75 Ein hetiau rhif / Our number hats
Picture 76 Ein hetiau rhif / Our number hats
Picture 77 Ein hetiau rhif / Our number hats
Picture 78 Ein hetiau rhif / Our number hats
Picture 79 Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Picture 80 Amser adeiladu twr / Tower building time
Picture 81 Amser adeiladu twr / Tower building time
Picture 82 Amser adeiladu twr / Tower building time
Picture 83 Cleifion y Meithrin / Nursery patients
Picture 84 Cleifion y Meithrin / Nursery patients
Picture 85 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 86 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 87 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 88 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 89 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 90 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 91 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 92 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 93 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 94 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 95 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 96 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 97 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 98 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 99 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 100 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 101 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 102 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 103 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 104 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 105 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 106 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 107 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 108 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 109 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 110 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 111 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 112 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 113 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 114 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 115 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 116 Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Picture 117 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 118 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 119 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 120 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 121 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 122 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 123 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 124 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 125 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 126 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 127 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 128 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 129 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 130 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 131 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 132 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 133 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 134 Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Picture 135 Oes doctor yma? / Is there a doctor about?
Picture 136 Oes doctor yma? / Is there a doctor about?
Picture 137 Oes doctor yma? / Is there a doctor about?
Picture 138 Oes doctor yma? / Is there a doctor about?
Picture 139 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 140 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 141 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 142 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 143 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 144 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 145 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 146 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 147 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 148 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 149 Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Picture 150 Gwaith ymchwilio / Investigation work
Picture 151 Gwaith ymchwilio / Investigation work
Picture 152 Gwaith ymchwilio / Investigation work
Picture 153 Gwaith ymchwilio / Investigation work
Picture 154 Gwaith ymchwilio / Investigation work
Picture 155 Sbonc a Sbri!
Picture 156 Sbonc a Sbri!
Picture 157 Sbonc a Sbri!
Picture 158 Sbonc a Sbri!
Picture 159 Sbonc a Sbri!
Picture 160 Sbonc a Sbri!
Picture 161 Sbonc a Sbri!
Picture 162 Sbonc a Sbri!
Picture 163 Sbonc a Sbri!
Picture 164 Sbonc a Sbri!
Picture 165 Sbonc a Sbri!
Picture 166 Sbonc a Sbri!
Picture 167 Sbonc a Sbri!
Picture 168 Sbonc a Sbri!
Picture 169 Sbonc a Sbri!
Picture 170 Sbonc a Sbri!
Picture 171 Adio gyda numicon / Adding with numicon
Picture 172 Adio gyda numicon / Adding with numicon
Picture 173 Adio gyda numicon / Adding with numicon
Picture 174 Adio gyda numicon / Adding with numicon
Picture 175 Adio gyda numicon / Adding with numicon
Picture 176 Plannu planhigion / Planting flowers
Picture 177 Plannu planhigion / Planting flowers
Picture 178 Plannu planhigion / Planting flowers
Picture 179 Daethon ni o hyd i froga / We found a frog!
Picture 180 Daethon ni o hyd i froga / We found a frog!
Picture 181 Daethon ni o hyd i froga / We found a frog!
Picture 182 Edrychwch! / Look what we found!
Picture 183 Edrychwch! / Look what we found!
Picture 184 Edrychwch! / Look what we found!
Picture 185 Edrychwch! / Look what we found!
Picture 186 Edrychwch! / Look what we found!
Picture 187 Garddio / Gardening
Picture 188 Garddio / Gardening
Picture 189 Garddio / Gardening
Picture 190 Mwynhau adeiladu tu fas/Enjoying building outdoors
Picture 191 Mwynhau adeiladu tu fas/Enjoying building outdoors
Picture 192 Mwynhau adeiladu tu fas/Enjoying building outdoors
Picture 193 Mwynhau adeiladu tu fas/Enjoying building outdoors
Picture 194 Bingo archarwyr / Superhero bingo
Picture 195 Bingo!!
Picture 196 Bingo archarwyr / Superhero bingo
Picture 197 Rydyn ni'n gallu cyfri / We can count!
Picture 198 Rydyn ni'n gallu cyfri / We can count!
Picture 199 Rydyn ni'n gallu cyfri / We can count!
Picture 200 Ymarfer ein henwau / Practising our names
Picture 201 Ymarfer ein henwau / Practising our names
Picture 202 Ymarfer ein henwau / Practising our names
Picture 203 Ymarfer ein henwau / Practising our names
Picture 204 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 205 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 206 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 207 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 208 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 209 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 210 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 211 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 212 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 213 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 214 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 215 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 216 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 217 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 218 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 219 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 220 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 221 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 222 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 223 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 224 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 225 Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Picture 226 Cyfri wyau bach / Counting little eggs
Picture 227 Cyfri wyau bach / Counting little eggs
Picture 228 Cyfri wyau bach / Counting little eggs
Picture 229 Cyfri wyau bach / Counting little eggs
Picture 230 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 231 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 232 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 233 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 234 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 235 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 236 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 237 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 238 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 239 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 240 Ymweliad arbennig / A special visit
Picture 241 Yr Eclipse
Picture 242 Yr Eclipse
Picture 243 Yr Eclipse
Picture 244 Yr Eclipse
Picture 245 Mesur anifeiliaid y fferm / Measuring farm animals
Picture 246 Mesur anifeiliaid y fferm / Measuring farm animals
Picture 247 Mesur anifeiliaid y fferm / Measuring farm animals
Picture 248 Mesur anifeiliaid y fferm / Measuring farm animals
Picture 249 Anifeiliaid y fferm / Farm animals
Picture 250 Anifeiliaid y fferm / Farm animals
Picture 251 Anifeiliaid y fferm / Farm animals
Picture 252 Anifeiliaid y fferm / Farm animals
Picture 253 Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Picture 254 Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Picture 255 Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Picture 256 Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Picture 257 Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Picture 258 Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Picture 259 Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Picture 260 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 261 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 262 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 263 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 264 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 265 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 266 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 267 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 268 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 269 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 270 Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Picture 271 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 272 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 273 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 274 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 275 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 276 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 277 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 278 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 279 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 280 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 281 Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Picture 282 Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Picture 283 Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Picture 284 Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Picture 285 Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Picture 286 Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Picture 287 Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Picture 288 Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Picture 289 Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Picture 290 Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Picture 291 Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Picture 292 Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Picture 293 Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Picture 294 Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Picture 295 Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Picture 296 Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Picture 297 Mwynhau tu fas / Enjoying outside
Picture 298 Mwynhau tu fas / Enjoying outside
Picture 299 Mwynhau tu fas / Enjoying outside
Picture 300 Mwynhau tu fas / Enjoying outside
Picture 301 Ble mae Bili Broga?
Picture 302 Ble mae Bili Broga?
Picture 303 Ble mae Bili Broga?
Picture 304 Gweithdy Sul y Mamau/ Mothers' Day workshop
Picture 305 Gweithdy Sul y Mamau/ Mothers' Day workshop
Picture 306 Gweithdy Sul y Mamau/ Mothers' Day workshop
Picture 307 Gweithdy Sul y Mamau/ Mothers' Day workshop
Picture 308 Diwrnod y Llyfr / World Book Day
Picture 309 Diwrnod y Llyfr / World Book Day
Picture 310 Diwrnod y Llyfr / World Book Day
Picture 311 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 312 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 313 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 314 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 315 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 316 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 317 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 318 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 319 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 320 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 321 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 322 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 323 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 324 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 325 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 326 Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Picture 327 O dan y don / Under the Sea
Picture 328 O dan y don / Under the Sea
Picture 329 O dan y don / Under the Sea
Picture 330 O dan y don / Under the Sea
Picture 331 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 332 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 333 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 334 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 335 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 336 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 337 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 338 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 339 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 340 Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Picture 341 Trefnu stori Sali Sws / Sequencing the story
Picture 342 Trefnu stori Sali Sws / Sequencing the story
Picture 343 Trefnu stori Sali Sws / Sequencing the story
Picture 344 Trefnu stori Sali Sws / Sequencing the story
Picture 345 Hwyl gyda jeli / Fun with jelly
Picture 346 Hwyl gyda jeli / Fun with jelly
Picture 347 Cyfri gyda Sali Sws / Counting with Sali Sws
Picture 348 Cyfri gyda Sali Sws / Counting with Sali Sws
Picture 349 Cyfri gyda Sali Sws / Counting with Sali Sws
Picture 350 Suddo neu arnofio? / Float or sink?
Picture 351 Suddo neu arnofio? / Float or sink?
Picture 352 Suddo neu arnofio? / Float or sink?
Picture 353 Mmm.... Crempog!
Picture 354 Mmm.... Crempog!
Picture 355 Mmm.... Crempog!
Picture 356 Mmm.... Crempog!
Picture 357 Mmm.... Crempog!
Picture 358 Mmm.... Crempog!
Picture 359 Mmm.... Crempog!
Picture 360 Mmm.... Crempog!
Picture 361 Mmm.... Crempog!
Picture 362 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 363 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 364 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 365 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 366 Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Picture 367 Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Picture 368 Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Picture 369 Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Picture 370 Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Picture 371 Cadw'n heini! / Keeping fit!
Picture 372 Cadw'n heini! / Keeping fit!
Picture 373 Cadw'n heini! / Keeping fit!
Picture 374 Cadw'n heini! / Keeping fit!
Picture 375 Cadw'n heini! / Keeping fit!
Picture 376 Ymchwil ia / Ice investigation
Picture 377 Ymchwil ia / Ice investigation
Picture 378 Ymchwil ia / Ice investigation
Picture 379 Ymchwil ia / Ice investigation
Picture 380 Ymchwil ia / Ice investigation
Picture 381 Chwarae dwr / Water play
Picture 382 Chwarae dwr / Water play
Picture 383 Dewch i gyfri / Lets count
Picture 384 Dewch i gyfri / Lets count
Picture 385 Llwyau garu / Welsh Love Spoons
Picture 386 Llwyau garu / Welsh Love Spoons
Picture 387 Llwyau garu / Welsh Love Spoons
Picture 388 Mwynhau creu marciau / Enjoying mark making
Picture 389 Cyfri anifeiliaid y jyngl/ Counting jungle animals
Picture 390 Cyfri anifeiliaid y jyngl/ Counting jungle animals
Picture 391 Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Picture 392 Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Picture 393 Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Picture 394 Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Picture 395 Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Picture 396 Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Picture 397 Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Picture 398 Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Picture 399 Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Picture 400 Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Picture 401 Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Picture 402 Didoli anifeiliaid y jyngl/ Sorting jungle animals
Picture 403 Didoli anifeiliaid y jyngl/ Sorting jungle animals
Picture 404 Didoli anifeiliaid y jyngl/ Sorting jungle animals
Picture 405 Didoli anifeiliaid y jyngl/ Sorting jungle animals
Picture 406 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 407 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 408 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 409 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 410 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 411 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 412 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 413 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 414 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 415 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 416 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 417 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 418 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 419 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 420 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 421 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 422 Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Picture 423 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 424 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 425 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 426 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 427 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 428 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 429 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 430 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 431 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 432 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 433 Plant Mewn Angen / Children in Need
Picture 434 Dawnsio disgo/ Disco dancing
Picture 435 Dawnsio disgo/ Disco dancing
Picture 436 Dawnsio disgo/ Disco dancing
Picture 437 Dawnsio disgo/ Disco dancing
Picture 438 Dawnsio disgo/ Disco dancing
Picture 439 Dawnsio disgo/ Disco dancing
Picture 440 Dawnsio disgo/ Disco dancing
Picture 441 Dawnsio disgo/ Disco dancing
Picture 442 Gemau parasiwt / Parachute games
Picture 443 Gemau parasiwt / Parachute games
Picture 444 Gemau parasiwt / Parachute games
Picture 445 Gemau parasiwt / Parachute games
Picture 446 Gemau parasiwt / Parachute games
Picture 447 Gemau parasiwt / Parachute games
Picture 448 Edrychwch ar ein eirth! / Look at our bears!
Picture 449 Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Picture 450 Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Picture 451 Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Picture 452 Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Picture 453 Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Picture 454 Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Picture 455 Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Picture 456 Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Picture 457 Blasu uwd / Tasting porridge
Picture 458 Blasu uwd / Tasting porridge
Picture 459 Blasu uwd / Tasting porridge
Picture 460 Blasu uwd / Tasting porridge
Picture 461 Blasu uwd / Tasting porridge
Picture 462 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 463 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 464 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 465 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 466 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 467 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 468 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 469 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 470 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 471 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 472 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 473 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 474 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 475 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 476 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 477 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 478 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 479 Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picture 480 Yr Hugan Fach Goch / Little Red Riding Hood
Picture 481 Yr Hugan Fach Goch / Little Red Riding Hood
Picture 482 Torri gyda siswrn / Cutting with a scissors
Picture 483 Torri gyda siswrn / Cutting with a scissors
Picture 484 Torri gyda siswrn / Cutting with a scissors
Picture 485 Dyma fi! / Here I am!
Picture 486 Dyma fi! / Here I am!
Picture 487 Creu marciau / Making marks
Picture 488 Creu marciau / Making marks
Picture 489 Creu marciau / Making marks
Picture 490 Creu marciau / Making marks
Picture 491 Creu marciau / Making marks
Picture 492 Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Picture 493 Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Picture 494 Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Picture 495 Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Picture 496 Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Picture 497 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 498 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 499 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 500 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 501 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 502 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 503 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 504 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 505 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 506 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 507 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 508 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 509 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 510 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 511 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 512 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 513 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 514 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 515 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 516 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 517 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 518 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 519 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 520 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 521 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 522 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 523 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 524 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 525 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 526 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 527 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 528 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 529 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 530 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 531 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 532 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 533 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 534 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 535 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 536 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 537 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 538 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 539 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 540 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 541 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 542 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 543 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 544 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 545 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 546 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 547 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Picture 548 Ein wythnos cyntaf / Our first week
Top