Menu

Ysgol Sant Curig

Meithrin/ Nursery - Miss H Saar

Croeso cynnes i'r Dosbarth Meithrin!
Warm welcome to the Nursery class!


Mae 34 ohonom yn mynychu'r meithrin yn y bore ac 14 yn y prynhawn. Dyma ein blwyddyn gyntaf yn Ysgol Gymraeg Sant Curig ac i’r rhan fwyaf ein blas cyntaf o’r Gymraeg. Rydym yn blant hapus a bywiog, ac edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur o brofiadau newydd ac wrth gwrs un llawn hwyl a sbri.

Rydym yn lwcus iawn i gael llawer o gymorth yn y Meithrin! Miss Saar yw ein hathrawes a mae Mrs Isaac, Miss Martin a Miss Richards yma i’n helpu yn y dosbarth a thu fas gyda’n gweithgareddau.

We have 35 children in the morning session and 12 attending the afternoon session. For most, this is our first year in Ysgol Gymraeg Sant Curig and our first taste of Welsh. We look forward to a fun filled busy year of new experiences.

We are very lucky here in the Nursery to have so much support! Miss Saar is our teacher and Mrs Isaac, Miss Martin and Miss Richards are all here to help us with our activities both in the classroom and 
outdoors.

 

Ein thema yn ystod tymor yr Haf yw ‘Arwyr mawr a bach'


Croeso mawr i’n ffrindiau newydd unwaith eto!
Rydym wedi croesawu 14 o blant cyn-feithrin arall i’r dosbarth Meithrin y tymor yma.

Dyma ni yn ein tymor olaf yn y dosbarth Meithrin ond nid yw'r hwyl wedi gorffen eto!
 
Mae gwyliau'r haf yn agosau a mae gennym hanner tymor prysur o'n blaenau.
Dysgom am sawl archarwr enwog ar hyd yr hanner tymor cyntaf a nawr awn ati i ddysgu am yr arwyr ym mywyd go iawn! Tybed pwy a ddaw i'n helpu?
 

Our theme this Spring term is 'Heroes great and small'  

 

A warm welcome again to our new friends!
We have welcomed another 14 new pre-nursery children to our class this term. Croeso mawr!

Here we are in our final term in the Nursery class, but don't worry the fun hasn't finished yet!

The summer holidays are getting nearer but we have a busy half term in front of us yet. 
We have already learnt about a number of famous superheroes during the first half term and we will now be discovering our real life heroes! I wonder who will come to help us?
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ein thema yn ystod tymor y Gwanwyn yw ‘Awn am Antur'
 

Croeso mawr i’n ffrindiau newydd!
Rydym wedi croesawu 14 o blant cyn-feithrin i’r dosbarth Meithrin y tymor yma.

Yn ystod tymor y Gwanwyn, fe fyddwn yn astudio’r thema ‘Awn am antur’. Bydd cyfleoedd i’r plant adeiladu ar ei gwybodaeth o’r byd o’n cwmpas wrth teithio trwy’r jyngl, o amgylch fferm, o dan y dwr a trwy’r awyr.

Dewch, awn am antur........... llygaid ar agor, clustiau yn gwrando, meddwl ar ddihun!

 

Our theme this Spring term is 'Venturing out'  
 

A warm welcome to our new friends!
We have welcomed 14 new pre-nursery children to our class this term. Croeso.

During the Spring term, we will be studying the theme 'Venturing out'. The children will have the opportunity to build on and expand their knowledge of the world around them as they travel through the jungle, around a farm, under water and through the air.

Let's go on an adventure........keep your eyes peeled, your ears to the ground and your brain alert! 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Ein thema ni y tymor hwn yw ‘Fy myd bach i’ 
 

Mi fyddwn yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ymarferol yn y dosbarth a thu allan wrth ddysgu am ein hunain, ein teulu a’r cartref ac am ein ffrindiau newydd. Yn ogystal â astudio ystod o straeon traddodiadol, dysgu nifer o ganeuon am y thema a hwiangerddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi fyddwn yn trafod gyda'r plant yn rheolaidd am yr hyn fyddan nhw yn hoffi ei ddarganfod am y thema yma. Mae llais y plant yn holl bwysig.

Ar ddydd Llun a dydd Gwener mae gennym sesiynau ymarfer corff. Nid oes angen dillad ymarfer corff, rydym yn dysgu i dynnu ein esgidiau a sanau yn annibynnol ar hyn o bryd.

Gofynnwn yn garedig i chi ddod a £1 arian llaeth a ffrwyth pob wythnos.
Sicrhewch bod enw eich plentyn ar bob dilledyn. Diolch am eich cymorth.

Edrychwn ymlaen at dymor hapus! 
 

Our theme this term is ‘My little world'  
 

We will be doing lots of hands on activities in the classroom and outdoors whilst learning about ourselves, our new friends, the family and homes/houses through the medium of Welsh. The children will be part of the planning process and directing their learning as we will be regularly discussing the various areas of our theme that they would like to explore.  

Physical Education sessions will take place on Monday and Friday. No PE kit is required as we are currently learning to take our shoes and socks off independently.

We kindly ask that you bring a £1 a week for fruit and milk.
Please ensure your child’s name is clearly labelled on each item of clothing. Thank you for your co-operation.

We’re looking forward to a happy term!
 

Dysgu gyda'r IPAD/ Learning with the IPad!
Dysgu gyda'r IPAD/ Learning with the IPad!
Dysgu gyda'r IPAD/ Learning with the IPad!
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Pa rhifau sy'n cuddio? / What numbers are hiding?
Pa rhifau sy'n cuddio? / What numbers are hiding?
Pa rhifau sy'n cuddio? / What numbers are hiding?
Bee-bot
Bee-bot
Bee-bot
Adnabod llythrennau / Recognising letters
Adnabod llythrennau / Recognising letters
Adnabod llythrennau / Recognising letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Tasty number biscuits / Bisgedi rhif blasus
Tasty number biscuits / Bisgedi rhif blasus
Tasty number biscuits / Bisgedi rhif blasus
Tasty number biscuits / Bisgedi rhif blasus
Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Ein hetiau rhif / Our number hats
Ein hetiau rhif / Our number hats
Ein hetiau rhif / Our number hats
Ein hetiau rhif / Our number hats
Rydyn ni'n gallu cyfri! / We can count!
Amser adeiladu twr / Tower building time
Amser adeiladu twr / Tower building time
Amser adeiladu twr / Tower building time
Cleifion y Meithrin / Nursery patients
Cleifion y Meithrin / Nursery patients
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Diwrnod Sblish Sblash Sblosh!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Hwyl y Mabolgampau! / Sports Day Fun!
Oes doctor yma? / Is there a doctor about?
Oes doctor yma? / Is there a doctor about?
Oes doctor yma? / Is there a doctor about?
Oes doctor yma? / Is there a doctor about?
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Mwynhau chwarae gemau / Enjoying playing games!
Gwaith ymchwilio / Investigation work
Gwaith ymchwilio / Investigation work
Gwaith ymchwilio / Investigation work
Gwaith ymchwilio / Investigation work
Gwaith ymchwilio / Investigation work
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Sbonc a Sbri!
Adio gyda numicon / Adding with numicon
Adio gyda numicon / Adding with numicon
Adio gyda numicon / Adding with numicon
Adio gyda numicon / Adding with numicon
Adio gyda numicon / Adding with numicon
Plannu planhigion / Planting flowers
Plannu planhigion / Planting flowers
Plannu planhigion / Planting flowers
Daethon ni o hyd i froga / We found a frog!
Daethon ni o hyd i froga / We found a frog!
Daethon ni o hyd i froga / We found a frog!
Edrychwch! / Look what we found!
Edrychwch! / Look what we found!
Edrychwch! / Look what we found!
Edrychwch! / Look what we found!
Edrychwch! / Look what we found!
Garddio / Gardening
Garddio / Gardening
Garddio / Gardening
Mwynhau adeiladu tu fas/Enjoying building outdoors
Mwynhau adeiladu tu fas/Enjoying building outdoors
Mwynhau adeiladu tu fas/Enjoying building outdoors
Mwynhau adeiladu tu fas/Enjoying building outdoors
Bingo archarwyr / Superhero bingo
Bingo!!
Bingo archarwyr / Superhero bingo
Rydyn ni'n gallu cyfri / We can count!
Rydyn ni'n gallu cyfri / We can count!
Rydyn ni'n gallu cyfri / We can count!
Ymarfer ein henwau / Practising our names
Ymarfer ein henwau / Practising our names
Ymarfer ein henwau / Practising our names
Ymarfer ein henwau / Practising our names
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Gorymdaith Hetiau Pasg / Easter Bonnet Parade
Cyfri wyau bach / Counting little eggs
Cyfri wyau bach / Counting little eggs
Cyfri wyau bach / Counting little eggs
Cyfri wyau bach / Counting little eggs
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Ymweliad arbennig / A special visit
Yr Eclipse
Yr Eclipse
Yr Eclipse
Yr Eclipse
Mesur anifeiliaid y fferm / Measuring farm animals
Mesur anifeiliaid y fferm / Measuring farm animals
Mesur anifeiliaid y fferm / Measuring farm animals
Mesur anifeiliaid y fferm / Measuring farm animals
Anifeiliaid y fferm / Farm animals
Anifeiliaid y fferm / Farm animals
Anifeiliaid y fferm / Farm animals
Anifeiliaid y fferm / Farm animals
Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Ble mae Bili Broga?/ Where is Bili Broga?
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Dathlu'r Pasg / Celebrating Easter
Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Cyfri gyda numicon / Counting with numicon
Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Rydyn ni'n mynd i hela arth / Bear hunt!
Mwynhau tu fas / Enjoying outside
Mwynhau tu fas / Enjoying outside
Mwynhau tu fas / Enjoying outside
Mwynhau tu fas / Enjoying outside
Ble mae Bili Broga?
Ble mae Bili Broga?
Ble mae Bili Broga?
Gweithdy Sul y Mamau/ Mothers' Day workshop
Gweithdy Sul y Mamau/ Mothers' Day workshop
Gweithdy Sul y Mamau/ Mothers' Day workshop
Gweithdy Sul y Mamau/ Mothers' Day workshop
Diwrnod y Llyfr / World Book Day
Diwrnod y Llyfr / World Book Day
Diwrnod y Llyfr / World Book Day
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!
O dan y don / Under the Sea
O dan y don / Under the Sea
O dan y don / Under the Sea
O dan y don / Under the Sea
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Ein hofferynnau cerdd / Our musical instruments
Trefnu stori Sali Sws / Sequencing the story
Trefnu stori Sali Sws / Sequencing the story
Trefnu stori Sali Sws / Sequencing the story
Trefnu stori Sali Sws / Sequencing the story
Hwyl gyda jeli / Fun with jelly
Hwyl gyda jeli / Fun with jelly
Cyfri gyda Sali Sws / Counting with Sali Sws
Cyfri gyda Sali Sws / Counting with Sali Sws
Cyfri gyda Sali Sws / Counting with Sali Sws
Suddo neu arnofio? / Float or sink?
Suddo neu arnofio? / Float or sink?
Suddo neu arnofio? / Float or sink?
Mmm.... Crempog!
Mmm.... Crempog!
Mmm.... Crempog!
Mmm.... Crempog!
Mmm.... Crempog!
Mmm.... Crempog!
Mmm.... Crempog!
Mmm.... Crempog!
Mmm.... Crempog!
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Adeiladu yn y dosbarth / Building in the classroom
Cadw'n heini! / Keeping fit!
Cadw'n heini! / Keeping fit!
Cadw'n heini! / Keeping fit!
Cadw'n heini! / Keeping fit!
Cadw'n heini! / Keeping fit!
Ymchwil ia / Ice investigation
Ymchwil ia / Ice investigation
Ymchwil ia / Ice investigation
Ymchwil ia / Ice investigation
Ymchwil ia / Ice investigation
Chwarae dwr / Water play
Chwarae dwr / Water play
Dewch i gyfri / Lets count
Dewch i gyfri / Lets count
Llwyau garu / Welsh Love Spoons
Llwyau garu / Welsh Love Spoons
Llwyau garu / Welsh Love Spoons
Mwynhau creu marciau / Enjoying mark making
Cyfri anifeiliaid y jyngl/ Counting jungle animals
Cyfri anifeiliaid y jyngl/ Counting jungle animals
Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Mesur gydag olion traed/ Measuring with footprints
Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Adeiladu enwau anifeiliaid / Building animal names
Didoli anifeiliaid y jyngl/ Sorting jungle animals
Didoli anifeiliaid y jyngl/ Sorting jungle animals
Didoli anifeiliaid y jyngl/ Sorting jungle animals
Didoli anifeiliaid y jyngl/ Sorting jungle animals
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
Dathlu diwrnodau lliw/ Celebrating colour days!
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
 Plant Mewn Angen / Children in Need
Dawnsio disgo/ Disco dancing
Dawnsio disgo/ Disco dancing
Dawnsio disgo/ Disco dancing
Dawnsio disgo/ Disco dancing
Dawnsio disgo/ Disco dancing
Dawnsio disgo/ Disco dancing
Dawnsio disgo/ Disco dancing
Dawnsio disgo/ Disco dancing
Gemau parasiwt / Parachute games
Gemau parasiwt / Parachute games
Gemau parasiwt / Parachute games
Gemau parasiwt / Parachute games
Gemau parasiwt / Parachute games
Gemau parasiwt / Parachute games
Edrychwch ar ein eirth! / Look at our bears!
Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Gweithgareddau'r Tri Arth / Three Bears Activities
Blasu uwd / Tasting porridge
Blasu uwd / Tasting porridge
Blasu uwd / Tasting porridge
Blasu uwd / Tasting porridge
Blasu uwd / Tasting porridge
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Picnic tedi / Teddy Bears Picnic
Yr Hugan Fach Goch / Little Red Riding Hood
Yr Hugan Fach Goch / Little Red Riding Hood
Torri gyda siswrn / Cutting with a scissors
Torri gyda siswrn / Cutting with a scissors
Torri gyda siswrn / Cutting with a scissors
Dyma fi! / Here I am!
Dyma fi! / Here I am!
Creu marciau / Making marks
Creu marciau / Making marks
Creu marciau / Making marks
Creu marciau / Making marks
Creu marciau / Making marks
Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Coginio Dyn Bach Sinsir/ Cooking Gingerbread Men
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Ein wythnos cyntaf / Our first week
Top