Menu

Ysgol Sant Curig

Gwaith Celf gyda Miss Holmes : Art Project with Miss Holmes

Mae Miss Holmes wedi bod yn gweithio gyda pob blwyddyn yn ddiweddar i greu darnau o Gelf i addurno ein hysgol. Thema gwaith ein blwyddyn ni yw Parch. Dyma rai o luniau'r grwpiau yn gweithio gyda Miss Holmes. Edrychwch allan yn fuan am y gwaith gorffenedig fydd yn cael eu arddangos o gwmpas yr ysgol.
Miss Holmes has been very busy working with each year in creating various pieces of craftwork. The theme for our Year is Respect . Here are some pictures of our groups working with Miss Holmes. Look out for the finished work on show soon within the school.
Top