Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr M McAvoy

Croeso i ddosbarth blwyddyn 6 Mr McAvoy. Mae llawer o bethau cyffrous o'n blaenau eleni, Antur Abernant, dysgu am yr Ail Ryfel Byd, Geirio Gwych a Big Writing a Phrosiectau dydd Gwener. Bydd blwyddyn 6 yn ymweld â Bro Morgannwg am y tro cyntaf. Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer eich tablau a gwneud eich Gwaith Cartref ar amser.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn lewyrchus iawn.

Welcome to Mr McAvoy's year 6 class. We have an exciting year ahead of us,  Antur Abernant, learning about the Second World War, Big Writing and Geirio Gwych and our Friday Projects. Year 6 will be visiting Bro Morgannwg for the first time. Remember to work with you child by reading on a weekly basis, practicing tables and doing your homework on time.
We look forward to a very successful year.

Top