Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2/ Year 2 - Miss A Withey

Mae'n wythnos Wyddoniaeth.  Cofiwch wisgo i fyny ar Ddydd Iau 

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi'r diwrnod mabolgampau.  Roedd hi'n fore hyfryd.
_________________________________________________________________________________________________

Diolch i bawb am wisgo lan ar y 3ydd o Fawrth i chwarae rol o'r Oes Fictoria, ac i groesawi Susan Rees i'r dosbarth.

Cafodd pawb amser anhygoel ar ein trip i Fae Caerdydd.
Blwyddyn newydd dda i chi gyd!!!     2015
Croeso nol i dymor 2.  Y tymor yma ein thema yw Trafnidiaeth.  Fe fyddwn yn astudio gwahanol gerbydau a llawer o weithgareddau gwahanol yn ymwneud gyda'r thema.
Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch gwaith yn ystod tymor 1.  Rydym yn edrych ymlaen at dymor gweithgar hapus arall.

 

Croeso i Flwyddyn 2 Dosbarth Miss Withey 2014.  Mrs Bowen yw ein cynorthwydd dosbarth hyfryd. Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth.

Thema y tymor yw 'Yn yr Ardd'.      

Bydd gennym ymarfer corff ar ddydd Llun a dydd Mawrth.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus, prysur yn llawn hwyl a sbri.     

 

Nadolig Llawen i chi gyd!  Diolch am eich chefnogaeth ac i'r plant am eu holl gwaith.  

________________________________________________
It's Science week.  Please remember to dress up on Thursday.

Thank you to everybody who came to our Sports Day. A lovely morning was had by all.
__________________________________________________________________________________________________

Thank you for dressing up on the 3rd of March to participate in a day in the Victorian age, and to welcome Susan Rees to our class.

A fantastic time was had by all on our recent Year 2 trip to Cardiff Bay.


Happy new year to you all      2015
Welcome back to Term 2.  Our theme this term is Transport.  We will be studying different types of vehicles as well as a whole lot more of fun activities.
Thank you for your support and hard work during last term and we look foward to another busy fun term.   

 

Welcome to Miss Withey's Year 2 class 2014.  Mrs Bowen is our fantastic full time classroom assistant.  We have 30 pupils in the class.

Our theme this term is ' In the garden'.

We have Physical Education on Monday and Tuesday.

We look foward to a happy, busy and fun filled year.   
______________________________________________________________________________

Merry Christmas to you all!  Thank you for your support and to the children for all their hard work. 

Picture 1 Yr ardd wyllt
Picture 2 Yr ardd wyllt
Picture 3 Yr ardd wyllt
Picture 4 Yr ardd wyllt
Picture 5 Yr ardd wyllt
Picture 6 Wythnos Wyddoniaeth
Picture 7 Yr ardd wyllt
Picture 8 Wythnos Wyddoniaeth
Picture 9 Wythnos Wyddoniaeth
Picture 10 Wythnos Wyddoniaeth
Picture 11 Wythnos Wyddoniaeth
Picture 12 Wythnos Wyddoniaeth
Picture 13 Wythnos Wyddoniaeth
Picture 14 Braslunio
Picture 15 Sponc a Spri
Picture 16 Sponc a Spri
Picture 17 Sponc a Spri
Picture 18 Gem Rownderi Bl 2
Picture 19 Gem Rownderi Bl 2
Picture 20 Diwrnod trwynau coch
Picture 21 Diwrnod trwynau coch
Picture 22 Diwrnod trwynau coch
Picture 23 Diwrnod trwynau coch
Picture 24 Diwrnod trwynau coch
Picture 25 Bara te. mmmm!!!!
Picture 26 Bara te. mmmm!!!!
Picture 27 Bara te. mmmm!!!!
Picture 28 Tasting tea bread!!!
Picture 29 Tasting tea bread!!!
Picture 30 Blasu bara te
Picture 31 Ymweliad Susan Rees
Picture 32 Ymweliad Susan Rees
Picture 33 Ymweliad Susan Rees
Picture 34 Gwers o'r Oes Fictoria.
Picture 35 Gwers o'r Oes Fictoria.
Picture 36 Gwers o'r Oes Fictoria.
Picture 37 Gwers o'r Oes Fictoria.
Picture 38 Boom yn filmio
Picture 39 Boom yn filmio
Picture 40 Boom yn filmio
Picture 41 Trip i Fae Caerdydd
Picture 42 Trip i Fae Caerdydd
Picture 43 Trip i Fae Caerdydd
Picture 44 Trip i Fae Caerdydd
Picture 45 Trip i Fae Caerdydd
Picture 46 Trip i Fae Caerdydd
Picture 47 Trip i Fae Caerdydd
Picture 48 Trip i Fae Caerdydd
Picture 49 Trip i Fae Caerdydd
Picture 50 Trip i Fae Caerdydd
Picture 51 Trip i Fae Caerdydd
Picture 52 mesur pellter y car
Picture 53 mesur pellter y car
Picture 54 Creu cerbydau 3D
Picture 55 Creu cerbydau 3D
Picture 56 Creu cerbydau 3D
Picture 57 Science investigation
Picture 58 Arbrawf gwyddonol
Picture 59 creating our own bar graph
Picture 60 Creu graff bar
Picture 61 Geirio gwych
Picture 62 Geirio gwych
Picture 63 Arolwg cerbydau
Picture 64 Arolwg cerbydau
Picture 65 Arsylwi ar wahanol drafnidiaeth
Picture 66 Recreating work by Andy Goldsworthy
Picture 67 Efelychu gwaith Andy Goldsworthy
Picture 68 Celf
Picture 69 cerddoriaeth
Picture 70 Music group!!
Picture 71 Gwasanaeth Nadolig Bl1 a 2 2014
Picture 72 Gwasanaeth Nadolig Bl1 a 2 2014
Picture 73 Gwasanaeth Nadolig Bl1 a 2 2014
Picture 74 Gwasanaeth Nadolig Bl1 a 2 2014
Picture 75 Gwasanaeth Nadolig Bl1 a 2 2014
Picture 76 Diwrnod Plant mewn Angen 2014
Picture 77 Diwrnod Plant mewn Angen 2014
Picture 78 Disgo Hydref
Picture 79 Disgo Hydref
Picture 80 Diwrnod Plant mewn Angen 2014
Picture 81 Diwrnod Plant mewn Angen 2014
Picture 82 Diwrnod Plant mewn Angen 2014
Picture 83 gemau
Picture 84 sgiliau taflu a dal
Picture 85 Ymarfer corff
Picture 86 Ymarfer corff
Picture 87
Picture 88 Ein llwybr adar
Picture 89 Chwilio am adar
Picture 90 Arsylwi dail/adar
Picture 91
Picture 92 Ysgrifennu
Picture 93 Iaith ar daith
Top