Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2/ Year 2 - Miss A Withey

Mae'n wythnos Wyddoniaeth.  Cofiwch wisgo i fyny ar Ddydd Iau 

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi'r diwrnod mabolgampau.  Roedd hi'n fore hyfryd.
_________________________________________________________________________________________________

Diolch i bawb am wisgo lan ar y 3ydd o Fawrth i chwarae rol o'r Oes Fictoria, ac i groesawi Susan Rees i'r dosbarth.

Cafodd pawb amser anhygoel ar ein trip i Fae Caerdydd.
Blwyddyn newydd dda i chi gyd!!!     2015
Croeso nol i dymor 2.  Y tymor yma ein thema yw Trafnidiaeth.  Fe fyddwn yn astudio gwahanol gerbydau a llawer o weithgareddau gwahanol yn ymwneud gyda'r thema.
Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch gwaith yn ystod tymor 1.  Rydym yn edrych ymlaen at dymor gweithgar hapus arall.

 

Croeso i Flwyddyn 2 Dosbarth Miss Withey 2014.  Mrs Bowen yw ein cynorthwydd dosbarth hyfryd. Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth.

Thema y tymor yw 'Yn yr Ardd'.      

Bydd gennym ymarfer corff ar ddydd Llun a dydd Mawrth.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus, prysur yn llawn hwyl a sbri.     

 

Nadolig Llawen i chi gyd!  Diolch am eich chefnogaeth ac i'r plant am eu holl gwaith.  

________________________________________________
It's Science week.  Please remember to dress up on Thursday.

Thank you to everybody who came to our Sports Day. A lovely morning was had by all.
__________________________________________________________________________________________________

Thank you for dressing up on the 3rd of March to participate in a day in the Victorian age, and to welcome Susan Rees to our class.

A fantastic time was had by all on our recent Year 2 trip to Cardiff Bay.


Happy new year to you all      2015
Welcome back to Term 2.  Our theme this term is Transport.  We will be studying different types of vehicles as well as a whole lot more of fun activities.
Thank you for your support and hard work during last term and we look foward to another busy fun term.   

 

Welcome to Miss Withey's Year 2 class 2014.  Mrs Bowen is our fantastic full time classroom assistant.  We have 30 pupils in the class.

Our theme this term is ' In the garden'.

We have Physical Education on Monday and Tuesday.

We look foward to a happy, busy and fun filled year.   
______________________________________________________________________________

Merry Christmas to you all!  Thank you for your support and to the children for all their hard work. 

Top