Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 4/ Year 4 - Mr Rh Jones a Mrs N Gill

Croeso  i  Ddosbarth Blwyddyn 4 Mr Jones a Mrs Gill

 

Rydym yn awyddus  i  ddechrau ar ein taith newydd gyffroes ym mlwyddyn 4. Mae 22 disgybl yn y dosbarth gyda Mrs Parry yn cynorthwyo o gwmpas y dosbarth.

Eleni fe fydd ein gwaith dosbarth yn dilyn y thema '999-Argyfwng a Thrychineb'. Gobeithio y cawn fwynhau dysgu a dod  i ddeall mwy drwy astudio'r thema diddorol yma. Byddwn yn gofyn am fewnbwn y plant  i lunio rhai o'r gweithgareddau yr hoffem ddysgu mwy amdano. Heb anghofio Geirio Gwych a Rhifau Rhagorol, fydd unwaith eto yn chwarae rhan bwysig o'r amserlen wythnosol!

Pethau i chi gofio:

  • Addysg Gorfforol pob dydd Llun a dydd Gwener ac fe fydd angen gwisg arnoch. Du a gwyn yw'r wisg fel arfer. (Bydd angen llythyr os nad oes modd cymeryd rhan yn y gwersi).
  • Cofiwch ddychwelyd eich pecynnau darllen yn wythnosol a'ch gwaith cartref pan fydd angen.
  • Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer tablau a sicrhau fod y Gwaith Cartref nol mewn yn y dosbarth ar amser.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a phrysurdeb!
Os am ymholi ymhellach cysylltwch a'r ysgol.

 

Welcome to Mr Jones and Mrs Gill's Year 4 Class

We are all set and eager to begin on our exciting adventure into Year 4. There are 22 pupils in the class and Mrs Parry is on hand to provide support and assistance.

Our theme this term is '999-Disasters and Emergencies' which should provide interesting and varied opportunities to learn and understand more about the theme. We shall seek the ideas and input of the pupils on some aspects of our activities which will assist in improving the learning! Let's not forget Big Writing and Big Maths which will also play an important role in our weekly timetable!

 

Things to Remember

  • Physical Education every Monday and Friday so please remember the kit. (A letter is required explaining if your child is unable to participate).
  • Remember to return weekly home reading packs as well as any homework tasks.
  • Remember to assist your child with their reading, tables and homework

We look forward to a fun and interesting filled year.
Any queries please contact the school.

Top