Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 4/ Year 4 - Mr Rh Jones a Mrs N Gill

Croeso  i  Ddosbarth Blwyddyn 4 Mr Jones a Mrs Gill

 

Rydym yn awyddus  i  ddechrau ar ein taith newydd gyffroes ym mlwyddyn 4. Mae 22 disgybl yn y dosbarth gyda Mrs Parry yn cynorthwyo o gwmpas y dosbarth.

Eleni fe fydd ein gwaith dosbarth yn dilyn y thema '999-Argyfwng a Thrychineb'. Gobeithio y cawn fwynhau dysgu a dod  i ddeall mwy drwy astudio'r thema diddorol yma. Byddwn yn gofyn am fewnbwn y plant  i lunio rhai o'r gweithgareddau yr hoffem ddysgu mwy amdano. Heb anghofio Geirio Gwych a Rhifau Rhagorol, fydd unwaith eto yn chwarae rhan bwysig o'r amserlen wythnosol!

Pethau i chi gofio:

  • Addysg Gorfforol pob dydd Llun a dydd Gwener ac fe fydd angen gwisg arnoch. Du a gwyn yw'r wisg fel arfer. (Bydd angen llythyr os nad oes modd cymeryd rhan yn y gwersi).
  • Cofiwch ddychwelyd eich pecynnau darllen yn wythnosol a'ch gwaith cartref pan fydd angen.
  • Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer tablau a sicrhau fod y Gwaith Cartref nol mewn yn y dosbarth ar amser.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a phrysurdeb!
Os am ymholi ymhellach cysylltwch a'r ysgol.

 

Welcome to Mr Jones and Mrs Gill's Year 4 Class

We are all set and eager to begin on our exciting adventure into Year 4. There are 22 pupils in the class and Mrs Parry is on hand to provide support and assistance.

Our theme this term is '999-Disasters and Emergencies' which should provide interesting and varied opportunities to learn and understand more about the theme. We shall seek the ideas and input of the pupils on some aspects of our activities which will assist in improving the learning! Let's not forget Big Writing and Big Maths which will also play an important role in our weekly timetable!

 

Things to Remember

  • Physical Education every Monday and Friday so please remember the kit. (A letter is required explaining if your child is unable to participate).
  • Remember to return weekly home reading packs as well as any homework tasks.
  • Remember to assist your child with their reading, tables and homework

We look forward to a fun and interesting filled year.
Any queries please contact the school.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Picture 74
Picture 75
Picture 76
Picture 77
Picture 78
Picture 79
Picture 80
Picture 81
Picture 82
Picture 83
Picture 84
Picture 85
Picture 86
Picture 87
Picture 88
Picture 89
Picture 90
Picture 91
Picture 92
Picture 93
Picture 94
Picture 95
Picture 96
Picture 97
Picture 98
Picture 99
Picture 100
Picture 101
Picture 102
Picture 103
Picture 104
Picture 105
Picture 106
Picture 107
Picture 108
Picture 109
Picture 110
Picture 111
Picture 112
Picture 113
Picture 114
Picture 115
Picture 116
Picture 117
Picture 118
Picture 119
Picture 120
Picture 121
Picture 122
Picture 123
Picture 124
Picture 125
Picture 126
Picture 127
Picture 128
Picture 129
Picture 130
Picture 131
Picture 132
Picture 133
Picture 134
Picture 135
Picture 136
Picture 137
Picture 138
Picture 139
Picture 140
Picture 141
Picture 142
Picture 143
Picture 144
Picture 145
Picture 146
Picture 147
Picture 148
Picture 149
Picture 150
Picture 151
Picture 152
Picture 153
Picture 154
Picture 155
Picture 156
Picture 157
Picture 158
Picture 159
Picture 160
Picture 161
Picture 162
Picture 163
Picture 164
Picture 165
Picture 166
Picture 167
Picture 168
Picture 169
Picture 170
Picture 171
Picture 172
Picture 173
Picture 174
Picture 175
Picture 176
Picture 177
Picture 178
Picture 179
Picture 180
Picture 181
Picture 182
Picture 183
Picture 184
Picture 185
Picture 186
Picture 187
Picture 188
Picture 189
Picture 190
Picture 191
Picture 192
Picture 193
Picture 194
Picture 195
Picture 196
Picture 197
Picture 198
Picture 199
Picture 200
Picture 201
Picture 202
Picture 203
Picture 204
Picture 205
Picture 206
Picture 207
Picture 208
Picture 209
Picture 210
Picture 211
Picture 212
Picture 213
Picture 214
Picture 215
Picture 216
Picture 217
Picture 218
Picture 219
Picture 220
Picture 221
Picture 222
Picture 223
Picture 224
Picture 225
Picture 226
Picture 227
Picture 228
Picture 229
Picture 230
Picture 231
Picture 232
Picture 233
Picture 234
Picture 235
Picture 236
Picture 237
Picture 238
Picture 239
Picture 240
Picture 241
Picture 242
Picture 243
Picture 244
Picture 245
Picture 246
Picture 247
Picture 248
Picture 249
Picture 250 Gwasanaeth!
Picture 251 Gwasanaeth!
Picture 252 Gwasanaeth!
Picture 253 Gwasanaeth!
Picture 254 Gwasanaeth!
Picture 255 Gwasanaeth!
Picture 256 Gwasanaeth!
Picture 257 Gwasanaeth!
Picture 258
Picture 259
Picture 260
Picture 261
Picture 262
Picture 263
Picture 264
Picture 265
Top