Menu

Ysgol Sant Curig

Taro'r Tonnau / Hit The Surf - RNLI

Cafodd flwyddyn 4 ddiwrnod gwych draw ar draeth Ynys y Barri yng nghwmni aelodau tim Achub Bywyd yr RNLI yn dysgu am ddiogelwch lan y mor ac ymarfer sgiliau ar y tywod ac yn y dwr!!

Year 4 experienced a great day down at Barry Island beach in the company of the RNLI Lifesavers learning more about beach safety and improving our skills on the sand and in the water!

Diwrnod gwych - Diolch mawr i dim RNLI Y Barri!/
Fantastic day - Big thanks to the Barry RNLI team- check out the photos in the gallery!!
Top