Menu

Ysgol Sant Curig

Diwrnod y Llyfr 2013 / World Book Day 2013

Roedd Diwrnod y llyfr yn cael ei ddathlu yn ein hysgol ni yr wythnos hon.Cyfle gwych i wisgo fel ein hoff gymeriadau o'n hoff lyfrau. Cafodd pawb yn yr ysgol amser gwych yn dathlu ein sgiliau darllen yn Gymraeg ac yn Saesneg. Roedd llawer wedi gwneud ymdrech fawr i wisgo gwisg ei hoff gymeriad! Roedd y dosbarth yn for o liw ac y plant wedi mwynhau ei gwethgareddau darllen.

World Book Day was also celebrated in our school this week. A great opportunity for children and staff to dress up in the costumes  as characters from the favourite books!!All in school enjoyed the opportunity to celebrate their Welsh and English reading skills . The class was a wash with colours and the children had enjoyed their reading activities!
Top