Menu

Ysgol Sant Curig

Year 1 / Blwyddyn 1 - Mrs L. Weighell

Croeso i Flwyddyn Un!
Welcome to Year 1!
Croeso i dudalen Blwyddyn 1!
 

Rydym yn ddosbarth prysur o blant bywig a brwdfrydig.  Mae Mrs Jenkins a Ms Roach yn gweithio gyda ni er mwyn gwella ein sgiliau darllen, ysgrifennu a mathemateg - rydym yn lwcus iawn!

Ein themau ni'r tymor yma yw'r Byd gwyllt ac wrth gwrs  Y Gemau Olympaidd. Rydym wedi creu map meddwl gyda’n gilydd er mwyn trafod beth yr ydym yn mynd i fod yn ei ddysgu, ac mae pawb wedi cynnig syniadau gwych! 
 

Ambell beth i’w cofio:

 
Byddwn yn casglu arian Ffrwyth a Llaeth yn wythnosol.
 

Bydd gwaith cartref neu lyfrau darllen yn cael ei ddosbarthu i bawb bob prynhawn Dydd Gwener, i’w dychwelyd i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol os gwelwch yn dda.
 

Os oes unrhyw newidiadau, byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi gwybod i chi.

Cofiwch gysylltu â’r ysgol os oes unrhyw broblem! 

Hwyl am y tro! Mrs Weighell

Welcome to our web page!

We are a busy and enuthusiastic class of 29 pupils.  Mrs Jenkins and Mrs Roach work with us to improve or reading, writing and maths skills - we're very lucky!

Our themes this term are The Wild World and, of course The Olympic Games.  We've worked hard creating a mind-map and discussing what we would like to find out.  We all have some great ideas!

A few things to remember:

Fruit and milk money should be paid every Monday

Homework or Reading Books will be sent home on Fridays, these should be returned on Monday morning.

We'll try our best to let you know if there are any changes!

Bye for now,
Mrs Weighell

Top