Menu

Ysgol Sant Curig

Year 3 / Blwyddyn 3 - Miss N. Thomas

Croeso i Flwyddyn 3 Miss Thomas

Welcome to Year 3 -Miss Thomas


Croeso i ddosbarth Blwyddyn 3 Miss Thomas.  Eleni mae 26 o blant brwdfrydig yn ein dosbarth ni.  Rydym wedi mwynhau ein gwersi Geiriau Gwych yn fawr iawn.  Bum yn lwcus eleni i dderbyn hyfforddiant tag rygbi a ddarparir gan y Gleision, edrychwch ar y lluniau isod.  Yn ddiweddar, bum yn lwcus iawn i gymerid rhan yn ein mabolgampau gyntaf yn yr adran Iau yn UWIC, rhoddon gynnig ar nifer o agweddau athletaidd.

Welcome to year 3 Miss Thomas' class.  This year we have 26 enthusiastic children in our class. We have thoroughly enjoyed our first year of English lessons, especially Big Writing. We have been very lucky this year to have recieved coaching for tag rugby, provided by Cardiff Blues, take a look at the pictures!  We recently took part in our first junior sports day held in UWIC, where we had the oppertunity to try various athletic events.
Top