Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn/ Reception - Miss N Lewis

Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau hanner tymor, mae'r Gwanwyn ar ei ffordd. Mae eich athrawon, Miss Lewis, Mrs Jones , Mrs Delve a Miss Press, Mrs Ruck, Mrs Williams, Miss Richards a Mrs Jones yn edrych ymlaen am gyfnod prysur. 

Ein thema y tymor hwn yw Y Fferm.
Byddwn yn dysgu am anifeiliaid,am gylch bywyd iar, am gynnyrch fferm, am beirannau. Cawn ddysgu llawer am y fferm yn Cefn Mabli.
Cawn adolygu ac atgyfnerthu sgiliau darllen ac ysgrifennu gan ddefnyddio cynllun Tric a Chlic mewn modd hwyliog a llawen.
Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd y plant yn cael pecyn darllen i ddod adref yn ogystal â gwaith cartref.
Yn ein sesiynnau Rhifau Rhagorol byddwn yn dysgu dwbl 1, dwbl 2 dwbl 3, dwbl 4, dwbl 5. Cyfri gwrthrychau mewn llinell a gwrthrychau mewn pentwr. Croeso i chi ymarfer adref!

Gobeithio eich bod wedi mwynhau Gwasanaeth Dathlu Gwyl Ddewi. Rydym yn falch iawn o lwyddiant y plant. Roedd y plant yn wych, a wedi perfformio nifer o ganeuon a chofio stori gyfan am Dewi Sant yn pregethu am Dduw, ar ffurf Pie Corbett.

Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn parhau i ddathlu ein cymreictod ac ymarfer ar gyfer Eisteddfod yr ysgol.
 
Hoffwn eich atgoffa bod arian ffrwyth a llaeth yn £1 pob wythnos.
Mae arian cinio yn £10 yr wythnos -cofiwch bod modd talu hwn ar lein.
Mae'n bwysig i anfon gwisg addysg gorfforol i'r ysgol gyda'ch plentyn. Os ydych yn dymuno gallwch adael y wisg yn yr ysgol tan ddiwedd y tymor. Mae bagiau ar gael i'w prynu yn yr ysgol.

Byddwn yn gwneud popeth yn Gymraeg!


We hope you enjoyed the half term break, Spring is in the air! Miss Lewis, Mrs Jones, Mrs Delve with Miss Press, Mrs Ruck, Mrs Williams, Miss Richards and Mrs Jones are looking forward to a busy time.

Our theme this term is The Farm.
We will be learning about farm animals, produce, life cycle of a hen, machinery. We will have a better understanding when we visit Cefn Mably Farm.

In our literacy sessions we will have fun learning, revising and building upon our reading and writing skills using the Tric a Chlic scheme.
The children will start bringing reading books home as well as Homework.
We will be learning what is double 1, double 2, double 3, double 4 and double 5 in our Numeracy sessions, also counting objects in a line, counting a pile of objects. Please practise at home!

We hope you enjoyed our Saint David's Day Celebration service . We are very proud of the children's achievement. Their performance of the songs, hymns and Saint David's story in the style of Pie Corbett was fantastic.

During the next few weeks we will be continuing to celebrate our Welsh heritage and practising for the school Eisteddfod.

Please bring £1 a week for fruit and milk.
School dinners cost £10 a week, remember you can pay online.
Also we would like to remind you to send in your child's PE kit. You can leave the bag in school until the end of term if you wish. Bags are available to buy in school.

All this, and everything in Welsh!

 
Picture 1 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 2 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 3 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 4 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 5 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 6 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 7 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 8 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 9 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 10 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 11 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 12 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 13 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 14 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 15 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 16 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 17 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 18 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 19 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 20 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 21 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 22 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 23 sbonc a sbri/ The Big bounce
Picture 24 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 25 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 26 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 27 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 28 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 29 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 30 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 31 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 32 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 33 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 34 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 35 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 36 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 37 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 38 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 39 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 40 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 41 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 42 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 43 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 44 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 45 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 46 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 47 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 48 Cwpan y byd/ The world cup
Picture 49 mabolgampau/ sports day
Picture 50 mabolgampau/ sports day
Picture 51 mabolgampau/ sports day
Picture 52 mabolgampau/ sports day
Picture 53 mabolgampau/ sports day
Picture 54 mabolgampau/ sports day
Picture 55 mabolgampau/ sports day
Picture 56 mabolgampau/ sports day
Picture 57 mabolgampau/ sports day
Picture 58 mabolgampau/ sports day
Picture 59 mabolgampau/ sports day
Picture 60 mabolgampau/ sports day
Picture 61 mabolgampau/ sports day
Picture 62 mabolgampau/ sports day
Picture 63 mabolgampau/ sports day
Picture 64 mabolgampau/ sports day
Picture 65 mabolgampau/ sports day
Picture 66 mabolgampau/ sports day
Picture 67 mabolgampau/ sports day
Picture 68 mabolgampau/ sports day
Picture 69 mabolgampau/ sports day
Picture 70 mabolgampau/ sports day
Picture 71 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 72 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 73 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 74 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 75 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 76 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 77 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 78 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 79 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 80 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 81 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 82 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 83 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 84 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 85 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 86 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 87 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 88 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 89 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 90 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 91 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 92 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 93 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 94 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 95 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 96 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 97 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 98 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 99 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 100 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 101 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 102 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 103 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 104 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 105 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 106 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 107 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 108 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 109 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 110 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 111 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 112 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 113 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 114 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 115 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 116 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 117 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 118 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 119 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 120 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 121 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 122 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 123 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 124 Pobl sy'n ein helpu/ People who help us
Picture 125
Picture 126
Picture 127
Picture 128
Picture 129
Picture 130
Picture 131
Picture 132
Picture 133
Picture 134
Picture 135
Picture 136
Picture 137
Picture 138
Picture 139
Picture 140
Picture 141
Picture 142
Picture 143
Picture 144
Picture 145
Picture 146
Picture 147
Picture 148
Picture 149
Picture 150
Picture 151
Picture 152
Picture 153
Picture 154
Picture 155
Picture 156
Picture 157
Picture 158
Picture 159
Picture 160
Picture 161
Picture 162
Picture 163
Picture 164
Picture 165
Picture 166
Picture 167
Picture 168
Picture 169
Picture 170
Picture 171
Picture 172
Picture 173
Picture 174
Picture 175
Picture 176
Picture 177
Picture 178
Picture 179
Picture 180
Picture 181
Picture 182
Picture 183 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 184 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 185 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 186 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 187 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 188 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 189 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 190 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 191 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 192 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 193 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 194 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 195 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 196 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 197 yr wythnos wyddoniaeth/Science week
Picture 198 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 199 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 200 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 201 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 202 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 203 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 204 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 205 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 206 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 207 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 208 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 209 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 210 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 211 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 212 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 213 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 214 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 215 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 216 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 217 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 218 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 219 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 220 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 221 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 222 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 223 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 224 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 225 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 226 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 227 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 228 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 229 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 230 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 231 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 232 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 233 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 234 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 235 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 236 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 237 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 238 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 239 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 240 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 241 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 242 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 243 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 244 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 245 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 246 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 247 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 248 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 249 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 250 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 251 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 252 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 253 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 254 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 255 Ar y Fferm/On the Farm
Picture 256
Picture 257
Picture 258
Picture 259
Picture 260
Picture 261
Picture 262
Picture 263
Picture 264
Picture 265
Picture 266
Picture 267
Picture 268
Picture 269
Picture 270
Picture 271
Picture 272
Picture 273
Picture 274
Picture 275
Picture 276
Picture 277
Picture 278
Picture 279
Picture 280
Picture 281
Picture 282
Picture 283
Picture 284
Picture 285
Picture 286
Picture 287
Picture 288
Picture 289
Picture 290
Picture 291
Picture 292
Picture 293
Picture 294
Picture 295
Picture 296
Picture 297
Picture 298
Picture 299
Picture 300
Picture 301
Picture 302
Picture 303
Picture 304
Picture 305
Picture 306
Picture 307
Picture 308
Picture 309
Picture 310
Picture 311
Picture 312
Picture 313
Picture 314
Picture 315
Picture 316
Picture 317
Picture 318
Picture 319
Picture 320
Picture 321
Picture 322
Picture 323
Picture 324
Picture 325
Picture 326
Picture 327
Picture 328
Picture 329
Picture 330
Picture 331
Picture 332
Picture 333
Picture 334
Picture 335
Picture 336 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 337 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 338 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 339 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 340 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 341 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 342 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 343 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 344 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 345 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 346 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 347 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 348 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 349 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 350 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 351 Hwyl y gaeaf/ Winter fun
Picture 352
Picture 353
Picture 354
Picture 355
Picture 356
Picture 357
Picture 358
Picture 359
Picture 360
Picture 361
Picture 362
Picture 363
Picture 364
Picture 365
Picture 366
Picture 367
Picture 368
Picture 369
Picture 370
Picture 371
Picture 372
Picture 373
Picture 374
Picture 375
Picture 376
Picture 377
Picture 378
Picture 379
Picture 380
Picture 381
Picture 382
Picture 383
Picture 384
Picture 385
Picture 386
Picture 387
Picture 388
Picture 389
Picture 390
Picture 391
Picture 392
Picture 393
Picture 394
Picture 395
Picture 396
Picture 397
Picture 398
Picture 399
Picture 400
Picture 401
Picture 402
Picture 403
Picture 404
Picture 405
Picture 406
Picture 407
Picture 408
Picture 409
Picture 410
Picture 411
Picture 412
Picture 413
Picture 414
Picture 415
Picture 416
Picture 417
Picture 418
Picture 419
Picture 420
Picture 421
Picture 422
Picture 423
Picture 424
Picture 425
Picture 426
Picture 427
Picture 428
Picture 429
Picture 430
Picture 431
Picture 432
Picture 433
Picture 434
Picture 435
Picture 436
Picture 437
Picture 438
Picture 439
Picture 440
Picture 441
Picture 442
Picture 443
Picture 444
Picture 445
Picture 446
Picture 447
Picture 448
Picture 449
Picture 450
Picture 451
Picture 452
Picture 453
Picture 454
Picture 455
Picture 456
Picture 457
Picture 458
Picture 459
Picture 460
Picture 461
Picture 462
Picture 463
Picture 464
Picture 465
Picture 466
Picture 467
Picture 468
Picture 469
Picture 470
Picture 471
Picture 472
Picture 473
Picture 474
Picture 475
Picture 476
Picture 477
Picture 478
Picture 479
Picture 480
Picture 481
Picture 482
Picture 483
Top