Menu

Ysgol Sant Curig

Hysbysiad Preifatrwydd / Privacy Notice

Sylwer os gwelwch yn dda / Please note;
Er gwybodaeth i chi, mae Hysbysiad Preifatrwydd ein hysgol ar gael o dan ein tabiau;
  • Amdanon Ni
  • Gwybodaeth Allweddol.

For your information, our schools Privacy Notice is available for you to view under our;
  • About Us
  • Key Information tabs. 


Top